REN MAT 40 140 fersken BREDDE
Reportasjer

Sommerutgaven: Dyrk bedre!

Å produsere og spise mer lokal frukt og grønt er bra for både helsa og miljøet. Det øker selvforsyningen og sørger for spredt matproduksjon og sysselsetting i distriktene. Hvorfor gjør vi da det motsatte, og hva kan vi gjøre for å snu trenden, spør vi i sommerutgaven av Ren Mat.

Matsikkerhet. Landbruk over hele landet. Økt verdiskapning og et bærekraftig landbruk. Norges landbrukspolitiske mål klinger nok godt i de fleste ører. De er også grunnpilarene i visjonen regjeringen har for «Matnasjonen Norge».

Men hvordan står det til med måloppnåelsen?

– Det kan argumenteres for at uavhengig av om man faktisk har hatt som reell intensjon å nå disse målene med politikken som har vært ført, har den vært mislykket. Selvforsyningen har gått ned, gårder legges ned, lønna i jordbruket er svært lav og økende effektivisering og fokus på større enheter har bærekraftsutfordringer med økende importavhengighet, monokulturer og mangelfull dyrevelferd, sier forsker Bjørn Vidar Vangelsten i denne utgaven av Ren Mat.

Hvorfor gjør vi da det motsatte, og hva kan vi gjøre for å snu trenden?
Foto Nadin Martinuzzi

Økologisk og regenerativ intensivering

Redaktør Kjersti Skar Staarvik mener løsningen må ligge i en endring av fokus i landbruket.

– Både agronomisk ogøkonomisk er en økologisk og regenerativintensivering av landbruketden enestefarbare vei. For å få dette til må vi gjøre noe medinsentiver og tilskuddsordninger, som belønner bedre utnyttelse av lokale ressurser, og i særdeleshet utmarka, mens våre dyrbare arealer som egner seg til å dyrke menneskemat direkte, bør benyttes til nettopp det, sier redaktøren.

Legger vi til rette for allsidige brukmed vekstskifte tuftet på kretsløpsprinsipper kan vi ha akkurat så mange husdyr vi trenger for å være sjølberga på kjøtt og melk, mens vi kan øke frukt- og grønnsaksproduksjonen i takt med økt etterspørsel, sier Staarvik. Hun oppfatter at stadig flere nordmenn ser verdien av økt selvforsyning og lokalprodusert og bærekraftig mat.

– Veksten i markedshager, andelslandbruk og REKO-ringer er et godt eksempel på det, sier Staarvik.

Vi har hele tiden strekt oss etter å drive mest mulig lokalt, økologisk, tenke miljø, bygge karbon og ha et stort biologisk mangfold

Tone Bech og Magne Stenersen fra Sander Nordstuen gård.

Stort mangfold på lite areal

I sommerutgaven utforsker vi virkemidler for å øke fokuset på norsk frukt- og grøntproduksjon. Vi snakker med faglag, grøntsektoren og selvfølgelig bønder, om hva som skal til for å bedre vilkår og klima for en økt satsning. Markedshage-bonde Magne Stenersen oppsummerer sin innfallsvinkel i saken «Dyrk bedre – ikke større».

– Vi har hele tiden strekt oss etter å drive mest mulig lokalt, økologisk, tenke miljø, bygge karbon og ha et stort biologisk mangfold. For oss er dette den naturlige vinklingen.

På Sander Nordstuen går produserer de et stort antall sorter grønnsaker på et begrenset areal.

Markedshager selger gjerne direkte til kunde eller til siste salgsledd, eksempelvis en restaurant. De korte distribusjonskanalene har en rekke fordeler, blant annet at bonden kutter ut de kostbare mellomleddene, og dermed får en større del av fortjenesten. Med kortere reisevei kan bonden også velge andre sortstyper enn industrien, ettersom grønnsakene i større grad kommer rett fra åkeren inn på kjøkkenet. Direktesalg tillater dessuten lavere spesialisering, eller med andre ord, økt diversitet.

Til sammenligning ser vi på verdensbasis at av hele 30 000 mulige matplanter, er det bare 200 arter som dyrkes i noen særlig grad, og skarve ni arter står for 2/3 av matproduksjonen. Dette har konsekvenser for matsikkerheten. Mangfoldet av sorter og arter er viktig i møte med klimaendringer og for å kunne dyrke over hele landet. Per i dag dyrkes over 90 prosent av grønnsakene i Norge med frø fra utlandet. At økt frøproduksjon bør være en del av planen, kan vi lese mer om i saken «Alltid beredt», om sortsutvikling- og mangfold.

Også i denne utgaven av Ren Mat:

  • Naturnær kjøkkenhage
  • Giftig gjødsel?
  • Portrett med Olav Jønsi
  • Sortsutvikling- og mangfold
  • Meny med utemat fra Julianes kokebok
  • Professor Ole Jacob Madsen om økopsykologi
  • Og mye mer!

Ren Mat nr. 40 er ute hos våre distributører som selvstendige kolonialer og gårdsutsalg, samt i utvalgte serveringssteder og i Narvesen fra 17. juni. Bli abonnent eller medlem i Økologisk Norge og motta Ren Mat fire ganger i året.

Flere artikler