Intervjuer

Hvordan kan vi bidra til mer norsk økomat?

Matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskapning og et bærekraftig landbruk. De overordnede målene i landbrukspolitikken er klare, men er det noe vi forbrukere kan gjøre for å hjelpe bonden og bidra til at vi når dem?
REN MAT LOK NADIN MARTINUZZI 40 260


MARKUS HUSTAD, DAGLIG LEDER I ØKOLOGISK NORGE

– Som forbrukere har vi to viktige måter å påvirke på. Alle vi som ønsker oss bønder og landbruk over hele landet bør selvfølgelig velge norsk, økologisk mat i butikken, det bidrar til å vise både butikk og bønder at vi er mange som ønsker denne maten, og bidrar til å synliggjøre behovet for mer av den produksjonen vi ønsker oss. Samtidig er det mange som ikke finner de norske økologiske varene de ønsker seg i sin nærbutikk, og da hjelper det å spørre de som jobber i butikken om de kan ta inn nye varer. Spør og spis kaller vi det i Økologisk Norge!

– Samtidig er det viktig å peke på at ansvaret ikke ligger hos oss som enkeltforbrukere, selv om vi kan bidra. 2021 er et valgår, og noe av det viktigste vi kan gjøre er å fortelle politikerne våre hva vi mener om norsk landbruk, og sette landbrukspolitikken på agendaen. Fortelle at vi ønsker å se satsinger på mer dyrevelferd, mindre sprøytemidler og mer karbonbinding i jord. At vi er mange som krever at politikerne må ta grep for å hindre at vi får færre bønder i landbruket, og at vi ønsker en framtid for landbruket vårt – en økologisk framtid!

Å handle direkte gir bøndene en mulighet til å beholde en større del av inntektene.

JULIE RØDJE, LEDER I SPIRE

– Se hva som fins av lokale initiativ, for eksempel REKO-ringer. Eller finn bønder og andre du kan kjøpe direkte av. Støtt de som driver landbruk eller kystfiske på en bærekraftig måte. Å handle direkte gir bøndene en mulighet til å beholde en større del av inntektene, noe som gir dem muligheten til å kunne legge om til mer bærekraftige produksjonsmetoder.

– Hvis man ser det i et internasjonalt perspektiv bidrar dette også til at man unngår å legge beslag på andre lands jordbruksarealer. Jeg tenker likevel at det aller viktigste er å løfte debatten til et høyere nivå. Alt kan ikke løses av forbrukeren. Man trenger større omveltninger i matsystemet for å løse disse utfordringene, og da må debatten løftes til et høyere nivå. Bruk stemmen din, og tenk på dette under stortingsvalget.

Etterspørselen fra forbrukeren er verd mer enn alt tilskudd til sammen.

HEINRICH JUNG, ØKOBONDE

– Det beste du som forbruker kan gjøre er å skaffe etterspørsel i markedet slik at det blir kjøpt inn mer varer fra bøndene. Etterspørselen fra forbrukeren er verd mer enn alt tilskudd til sammen. Men mer arbeid og større verdier kommer ikke gratis, og det må være en vilje til å betale det det koster å produsere varene. Du kan ikke forvente at kyrne får gå på beite hvis du ikke er villig til å betale mer enn 6 kroner for en liter melk.

– Hvis forbrukeren også setter pris på miljøet og vil at kloden skal overleve bør hun og han støtte økologisk landbruk og etterspørre økologiske produkter.

TORE JARDAR S. WIRGENES, ØKOBONDE

– Jeg mener det viktigste man kan gjøre er å bruke forbrukermakta si og etterspørre norske og økologiske varer. Spør etter det når du er i butikken. Få fram at det er en etterspørsel for det. Ellers bør man handle fra REKO-ringen eller på andre måter direkte fra bonden. Hvis man begynner å hente matvarene andre steder enn i butikkene kan vi virkelig ha en matrevolusjon på gang. Selvsagt kan man også tenke politisk. Det er valg i år. Se hvem som pusher matmangfold. Det er flere grønne partier som er bedre på dette enn andre.

Flere artikler