Knut Lutnaes I Coop
Reportasjer

Satser på norske økovarer

Gjennom Landbrukets Økoløft skal 16 inspirasjonsbutikker vise resten av dagligvarebransjen veien til økt salg av norske, økologiske varer.

Våren 2020 fikk 16 norske butikker et nytt mål i sikte. For i år ble de tre kjedene Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop for første gang med på en historisk satsning, der målet om et økt salg av norske, økologiske produkter står sentralt. Samarbeidsprosjektet er en del av Landbrukets Økoløft. – Inspirasjonsbøndene i Landbrukets Økoløft viser at det er mulig å produsere norsk økologisk mat i både liten og stor skala. Nå tar vi neste steg og løfter frem butikksjefene og ildsjelene som lykkes med og viser vei til økt salg av norsk, økologisk mat i butikk, sier Marte Guttulsrød, prosjektleder i Landbrukets Økoløft.

Hun forteller at de tre dagligvarekjedene til sammen har valgt ut 16 inspirasjonsbutikker, fra ulike deler av landet, som er ekstra dyktige på salg av norske økologiske varer. Disse skal igjen inspirere resten av dagligvarebransjen til å satse på et økt salg av økologiske varer. – Landbrukets Økoløft vil heie på de butikksjefene som satser på norske, økologiske varer i butikk. Vi håper at det kan inspirere andre butikker til å følge etter, forteller Guttulsrød.

– Det er inspirerende at vi kan bidra til økt synlighet for bærekraftige og innovative produsenter.

SOM BUTIKKSJEF i den nyvalgte inspirasjonsbutikken Spar Jølstraholmen, i Sunnfjord kommune, har Eirik Hjelmbrekke i lang tid hatt troen på økologisk mat-og landbruksproduksjon. – I butikken vår har vi lenge syntes at det er viktig å kunne tilby et økologisk alternativ til kundene våre – og påvirke disse til å velge økologisk. Vi vil bidra til at jorda vår blir mer bærekraftig og mindre forurenset, sier han. Hjelmbrekke påpeker at det å bli valgt ut som inspirasjonsbutikk viser at også mindre og mellomstore butikker kan bidra til det norske økoløftet. – Det er veldig kjekt å være utvalgt som inspirasjonsbutikk og mange av kundene våre er svært positive, spesielt de som er bønder selv eller litt over snittet interessert i mat og drikke, forteller han.

Nøkkelen til økosalgsuksessen tror Hjelmbrekke ligger i følgende: – Nummer én handler om å ha varene i butikk. Uten varer er det vanskelig å selge noe. Nummer to handler om prising. Økologiske varer bør ikke koste mer enn 15 prosent mer enn de konvensjonelle varene, og helst enda mindre. Her er det mye å jobbe med, sier han.

– Nummer én handler om å ha varene i butikk. Uten varer er det vanskelig å selge noe.

HJELMBREKKE TROR flere kunder velger bort økovarer nettopp på grunn av prisen. Varierende og dårlig kvalitet på frukt og grønt fører også til svinn. Likevel forteller han at det er flere økovarer som kommer inn i sortimentet, enn de som forsvinner ut. – Etterspørselen etter økologisk øker, i år gjelder den for eksempel spesielt for økologiske pølser. Et av problemene med å øke økosalget er å skaffe varer. Det er alt for vanskelig å få tak i økologiske produkter som kundene etterspør. I dag er det et for stort utvalg av produkter som gir lite salg, mens det er for lite eller ingen økologiske alternativer til varer med høyt salg, sier han og forteller at det i mange år har vært vanskelig å få tak i for eksempel økologiske jordbær.

Derfor er ett av målene til butikksjefen fremover å ha et økologisk alternativ til alle basisvarer. – Økologisk har en liten andel av det totale volumet i Norge per nå, og skal vi lykkes med å få produsert, distribuert og solgt varene, må alle kjedene stå samlet og bygge dette opp. Det gjør inspirasjonsbutikk-satsningen viktig, sier han.

REMA 1000 PÅ Byåsen i Trondheim er en annen av de 16 nye inspirasjonsbutikkene i Landbrukets Økoløft. Frukt- og grøntansvarlig Mathias Hybertsen synes det er en stor motivasjonsfaktor å bli fremstilt som forbilde. – Dette gir oss en mulighet til å bli enda bedre! Vi vil fortsette å jobbe for å få et større utvalg av økovarer, samtidig som vi skal spre budskapet om at vi er gode på denne varegruppen, sier han. Hybertsen forteller at butikkens satsing på økologiske varer har vært viktig, fordi de har en stor kundegruppe som etterspør økovarer. I tillegg har butikken flere konkurrenter i nærheten som er flinke på salg av økologiske produkter. – Vi opplever en jevn økning i økosalget, og nå må hele bransjen bidra til et økt forbruk av økologisk, sier han.

– Spesielt markedsføring har bidratt til å øke salget av økologisk.

I butikken på Byåsen har de satt seg som mål å øke omsetning på økologiske varer med 10 prosent per år. – Vi ligger godt i rute for 2020. Spesielt markedsføring har bidratt til å øke salget av økologisk, forteller Hybertsen. I 2019 var fem prosent av alt frukt- og grøntsalg i butikken økologisk. Hybertsen forteller at pris og kvalitet spiller avgjørende roller når kunden skal velge mellom konvensjonelt og økologisk. – Vi opplever varierende kvalitet på frukt- og grøntvarene gjennom året, og det gjør at de ikke alltid blir solgt. Billigere øko-varer vil gi en økt handel, og det kan gjennomføres ved å øke etterspørselen og tilgjengeligheten av disse varene i flere butikker, sier han.

– Coop Norge har Debio-sertifisert alle Coop Mega butikker i landet.

– INGEN KUNDER legger flere økologiske varer i kurven enn Coop-kunden, men vi er langt fra i mål. Med våre inspirasjonsbutikker som forbilder, håper vi å bidra til at enda flere butikker kan selge enda mer sunn, god og miljøvennlig økologisk mat til enda flere kunder, sier Knut Lutnæs, miljøsjef i Coop Norge. Dagligvarekjeden har Debio-sertifisert alle Coop Mega butikker i landet, og opplevde i 2019 en økning i økosalget på ti prosent sammenliknet med 2018. Nå har kjeden valgt ut sine seks inspirasjonsbutikker. En av dem ligger i Sogndal.

– Det er spennende å være med å løfte frem økologiske og spesielt økologiske og lokalproduserte varer. Det er inspirerende at vi kan bidra til økt synlighet for bærekraftige og innovative produsenter og sikre gode produkter til sluttkunden, sier Bård Terje Skogland, butikksjef i Extra Sogndal. Han ser at stadig flere kunder tar bevisste valg rundt varene de kjøper. – Jeg tror det er en trend som vil bli enda sterkere i tiden som kommer. Mange av kundene synes bærekraft og det økologiske fokuset er viktig. Og de setter pris på at vi i Extra Sogndal tar vår del av ansvaret, sier han.

SOM BUTIKKSJEF er Skogland opptatt av å støtte lokale, økologiske produsenter for å sikre at de får et økonomisk grunnlag til å drive videre. – Personlig synes jeg det viktigste er at vi gjennom dette samarbeidet kan støtte opp under lokale produsenter og at vi i Coop Nordvest er med og tar del i utviklingen på øko-feltet fremover. Denne satsningen er også viktig for Extra Sogndal, da vi allerede har en sterk posisjon i markedet, sier han.

For å lykkes med øko-salg i butikk peker Skogland spesielt på tilgjengelighet og kvalitet i produktutvalget som viktige brikker. – Men bredden i sortiment må også stadig forbedres. Tydelig emballasje er viktig for å gi kunden et reelt valg. Jeg tror ikke flertallet av kundene bevisst velger bort økovarer i en kjøpssituasjon, jeg tror heller det handler om at de ikke er bevisst på valget de har mellom øko og konvensjonelt. Men kvalitet og pris er nok også avgjørende faktorer, sier han.

– Tydelig emballasje er viktig for å gi kunden et reelt valg.

Hva tenker du om at Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 går inn i en felles satsning for å styrke salget av økologiske varer?

– Skal vi lykkes med dette er det viktig at vi står sammen. Det gjør oss sterkere, sier han.


– FREMTIDENS FORBRUKER er opptatt av sunne og bærekraftige produkter, så det lønner seg å posisjonere seg innen norske økologiske varer allerede i dag. Mange butikker rundt om i landet har engasjerte butikksjefer og ansatte som har mange nyttige erfaringer å dele. Vi håper at deres erfaringer og gode resultater vil inspirere enda flere butikker til å øke salg og utvalg av norske, økologiske varer i sin butikk, sier Marte Guttulsrød.

Hun forteller at Landbrukets Økoløft i 2020 har økt sitt markedsfokus, og nå involverer hele verdikjeden – fra bonde til butikk. I vår ble derfor bærekraft- og miljøsjefer fra Norgesgruppen, Coop Norge og Rema 1000 med i den nasjonale ressursgruppen i Landbrukets Økoløft. I forbindelse med den nye inspirasjonsbutikk-satsningen har representanter fra alle tre kjeder ytret ønske om å bidra til en bærekraftig utvikling av det norske matmarkedet.

Landbrukets Økoløft vil heie på de butikksjefene som satser på norske, økologiske varer i butikk.

– Det er viktig og bra at de tre kjedene jobber målrettet for økt bærekraft, og for å ta en enda større del av sitt samfunnsansvar fremover. Målet med å øke markedsfokuset i Landbrukets Økoløft er å pirre konkurranseinstinktet hos de tre dagligvarekjedene til å jobbe hardt for å bli best på salg og godt utvalg av norske økologiske varer. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Guttulsrød.

LANDBRUKETS ØKOLØFT / INSPIRASJONSBUTIKKER. Landbrukets Økoløft ble startet opp i 2016. Landbruksorganisasjonene, deriblant Økologisk Norge, gikk med dette prosjektet for første gang sammen i et forpliktende og systematisk samarbeid for å øke produksjonen av økologisk mat i Norge. Kjernen i prosjektet er 30 inspirasjonsbønder som enten driver hele gårdsdriften økologisk eller driver parallellproduksjon.
Fra 2020 har prosjektet hatt økt markedsfokus, blant annet ved å inkludere representanter fra de tre dagligvarekjedene Rema 1000, Norgesgruppen og Coop inn i prosjektets nasjonale ressursgruppe. Prosjektet involverer nå hele kjeden fra bonde til butikk.
Det finnes totalt 16 inspirasjonsbutikker i Landbrukets Økoløft. Fokus er å løfte frem butikksjefer og ildsjeler rundt om i norske dagligvarebutikker som lykkes i godt utvalg og salg av norske økologiske produkter. De tre dagligvarekjedene har valgt ut fem til seks inspirasjonsbutikker hver, fra hele landet, som er ekstra dyktige på salg av norske økologiske varer. Les mer på okologisknorge.no

Flere artikler