Vikja Foto Emma Gerritsen
Meninger

Lovlig i EU - forbudt i Norge

Hvorfor er rå melk farligere å omsette enn upasteurisert ost? Bør ikke voksne, opplyste mennesker selv kunne få bestemme hva de skal spise og drikke?

I mai drakk jeg ubearbeidet, daggammel melk. Jeg har ikke følt meg uvel etter inntak av et stort glass, rett fra kua. Det var hel melk, på alle måter. Det som derimot fyller meg med et visst ubehag er at Gustaaf Koot, igjen, i juni ble dømt for ulovlig salg av melk fra gården sin. I en sak, med ingen rettspraksis her i landet, ville påtalemyndighetene gi ham en høy bot, inndra inntektene fra salget og gi ham fengselsstraff. Tiltalen var salg av påståtte 7000 liter upasteurisert melk.

NORSK LOV har siden 1950-tallet påbudt alle som skal selge melk til konsum å varmebehandle den. Det er åpnet for direktesalg hvis det ikke ”bærer preg av butikkvirksomhet” etter at Mattilsynet i 2008 innrømmet at kravene for salg av rå melk på gårder og setre var for strenge. Poenget, understreket av Folkehelseinstituttet, var at det ikke skulle være forbudt å nyte rå melk fra gården, på gården eller seteren. Altså direkte, under kontrollerte former. Det er innlysende at melk som går via mange ledd må omfattes av helt andre forskrifter.

Å selge meieriprodukter som ost, laget av upasteurisert melk, er tillatt. Disse skal merkes slik at forbruker vet hva de kjøper. Produsenten må være godkjent av Mattilsynet. Dette var en kamp de tapte og forbrukerne vant for ca. 15 år siden.

Jo lengre vi fjerner oss fra matens opprinnelse desto viktigere blir det å ha kontroll helt frem til forbruker.

VI VET AT MYE god mat inneholder en sunn bakteriekultur som bidrar til å gi ost, kjøtt, rakfisk og andre rå produkter en unik smak. De aller fleste som nyter disse varene er store nok til å ta vare på seg selv. Myndighetene bør imidlertid opplyse om hvordan vi unngår eventuell risk, som f .eks. oppblomstring av eventuelle sykdomsfremkallende bakterier hvis rå melk brukes i matlaging og gis en lett oppvarming. De fleste som er gravide vet at de skal holde seg unna rått kjøtt, rå fisk og mest fornuftig, hvis de ikke er vant til denne, rå melk. De blir opplyst om eller vet, akkurat som folk med svekket immunforsvar, at de må ta sine forhåndsregler.

Hvert år produseres det rundt 800 millioner kilo ost av rå melk i EU-land. Det er ikke dette folk dør av. I 2015 døde derimot en eldre person i Danmark etter å spist rå laks. Det er ikke forbudt å selge rå laks av den grunn. Alle rå matvarer som ikke behandles riktig står i fare for å pådra seg farlige bakterier.

I USA er det lov å selge rå melk i 30 stater, ulovlig i 20. I Italia og flere andre EU-land finnes over 1000 melkeautomater med rå melk, tilgjengelige for forbrukerne. I England kan bøndene selge melk fra automater på gårdene, mens i Danmark kan bonden selge 70 liter i uka direkte. (Noe sier oss at meieri-industrien har en finger med i spillet her.)

Da den fransk kjemikeren og bakteriologen Louis Pasteur ga forsøksdyr- og personer en liten dose av enkelte svake varianter av sykdomsfrembringende mikroorganismer, oppdaget han at immunforsvaret derved utvikle antistoffer mot spesifikke sykdommer. Han oppfant vaksinen. Det han er vel så kjent for er pasteuriseringen, som egentlig var ment å hjelpe vinbøndene. Pasteur viste dem at de kunne drepe bakteriene som gjorde vinen sur ved å varme den opp til 57 grader, uten at smaken ble forringet. Louis Pasteur tenkte selv aldri på at denne metoden også kunne brukes på melk. (Alle som er opptatt av melkesyregjæring burde lese mer om Pasteur.)

Hans forskning har gjort omsetning av mat tryggere, og det forholder helsemyndighetene seg til. Jo lengre vi fjerner oss fra matens opprinnelse, desto viktigere blir det å ha kontroll helt frem til forbruker. Vår tids forskning viser imidlertid at oppvarming og homogenisering av råstoffet melk også frarøver den essensielle næringsstoffer og bryter ned sunt fett som tilhengere av rå, ubehandlet melk vil ha, i tillegg til smaken.

Spørsmålet er om vi ikke kan, i det informasjonssamfunnet vi lever i, få velge maten vår selv, uten å måtte handle med såkalte ”kriminelle”?

Guustaf Koot ble i juni 2017 dømt til 14 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Det betyr at Koot slipper å sone, med mindre han begår nye lovbrudd i prøvetiden.

Lovverket påbyr å pasteurisere all melk for konsum i Norge. Det åpnes likevel for direkte salg fra gård, dersom salget er tilfeldig og ikke bærer preg av butikkvirksomhet. Nordre Vestfold tingrett måtte derfor avgjøre hva som er tilfeldig og hva som er butikk uten rettspraksis å støtte seg til. Det gjør denne saken prinsipiell. Koot anker dommen. Les mer på Facebook; JA TIL SALG AV UPASTEURISERT MELK

OPPDATERING

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har bedt Mattilsynet om å utarbeide et forskriftsutkast som tillater begrenset omsetning av rå melk og rå fløte til konsum. Departementet ønsker en nærmere tilpasning til kravene i regelverket til de andre nordiske landene. Les mer på mattilsynet.no

Les "Ja til trygt salg av rå melk", høringsuttale fra Økologisk Norge.

Flere artikler