Pressemelding rm52

Sommerutgaven: Lenge leve blomsterenga

Hvordan kan vi best ta vare blomstereng, slåttemark og legge til rette for trygge og sunne blomster og frø på hagesentre og i blomsterbutikken? Ren Mat nr 52 hyller blomster og bier, og gir deg tips til hvordan du anlegger din egen lille blomstereng, enten du har stor hage eller noen krukker på balkongen.

Insektsbestandene synes å være i fritt fall. Ferske tall fra NINA viser at mengden innsekter synker med 14 prosent årlig. Dette er dramatisk. For 30 prosent av maten vi spiser og 90 prosent av ville planter er avhengig av pollinatorene.

Når bier, humler, fluer og sommerfugler er truet, gjelder det også enga. Kulturmarkseng – som er det vi oftest kaller blomstereng – er kategorisert som sårbar, og slåttemarka som en sterkt truet naturtype.

I SOMMERUTGAVEN har vi har besøkt Ryghsætra i Buskerud hvor tradisjonen med manuell slåing holdes i hevd, og hvor det arrangeres kurs hvor man lærer å manøvrere ljåen selv.

Vi har også snakket med Trygve Aamlid ved Norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø (NIBIO) som gir sine tips til hvordan man kan anlegge egen blomstereng.


I TILLEGG TIL UTFORDRINGER
knyttet til semikultivert eng og mark ser vi også problemer i blomsterbransjen. Etter tollmurens fall på begynnelsen av 2000-tallet kommer i dag 99 prosent av alle roser i blomsterhandelen fra Øst-Afrika. Den norske blomsterbransjen har i høy grad kollapset. Betingelsene for å dyrke norske blomster og hageplanter er utfordrende, og prisen for snittblomster ligger lavere i dag enn for 20 år siden.

Heldigvis finnes det lyspunkter, og i denne utgaven møter du for eksempel blomsterbonden Katinka Kilian ved Undeland gård. – Det er vakkert å dyrke blomster, men det er også ekte arbeid, sier Katinka. Hun håper både grossister, blomsterdekoratører og forbrukere får opp øynene for økologiske snittblomster, og viser til den internasjonale "Slow Flower-bevegelsen", som fremsnakker direktesalg fra produsent til forbruker og naturlig dyrkede blomster på friland fremfor oppvarmede drivhus.

Om du ikke bor i nærheten av en økologisk snittblomstprodusent bør du få med deg våre tips til hvordan du selv kan dyrke dine egne snittblomster i hagen.

I sommerutgaven kan du også lese mer om den truede og verdifulle slåttemarka og om hvorfor seterdrift er viktig ikke bare for dyra men også for mangfoldet av blomster og planter.

300 setre avvikles imidlertid i Norge hvert eneste år. I 2023 var det bare 772 igjen. Vi har besøkt stølen Samastad i Vinje i Telemar. Det drives av geitebøndene Rui, Lien og Breiland. I løpet av høsten 2024 får vi vite om setertradisjonen kommer på UNESCOS liste over immateriell kulturarv. Men vil det hjelpe?

I sommerutgaven utforsker vi også den livsviktige verdenen under enga. For Erik Røed er blomstene over bakken primært formeringsorganer. Det er først når vi kneler ydmykt ned, bretter duggfriske grasstrå og skjøre blomsterstengler til side – og legger nesa helt ned til den fuktige jorda under – at vi kan oppnå nærhet til dette unike og livsviktige mikrouniverset, skriver han.

Også i denne utgaven av Ren Mat:

  • Blomstermeny i full flor! Løvetannfritters, vill kake og blomsterfocaccia for å nevne noe!
  • Urfett! Historien om Arne Brimi og dølafeet, hentet fra boken "Husdyra som ikke ville dø ut".
  • Biologisk forsikring og estetisk nytelse i blomstermarkedshagen på Bøtun.
  • Summing og strømninger i vinmarken + sesongens beste økoviner!
  • Og mye mer!

Ren Mat nr. 52 er på vei ut til medlemmer og abonnenter fra 3. juni, og i løssalg hos våre selvstendige distributører, Narvesen og utvalgte andre kiosker og butikker fra 13. juni.

For spørsmål ta kontakt på info@renmat.no


Flere artikler