Meninger

Ren Mats historie

I 2023 er det 20 år siden Ren Mat ble gitt ut som en selvstendig publikasjon for første gang. Vi markerer altså jubileum, og da er det hyggelig med et lite historisk tilbakeblikk.
Renmat eple

Ren Mat ble til etter at tidsskriftet Jordvett, som opprinnelig tilhørte Norsk Økologisk Landbrukslag (NØLL), skiftet navn. Det skjedde da Oikos, som i dag heter Økologisk Norge, ble dannet. I 2008 ble også Grobladet, som var Norsk Økologisk Urtelag (NØU) sitt magasin, en del av Ren Mat. Da Jordvett kom med sin siste utgave i februar 2003, var det et langt utviklingsarbeid som lå bak. Helt nytt var Ren Mat likevel ikke. Fra høsten 2001 og fram til den permanente omleggingen ga Jordvett ut flere spesialutgaveri store opplag under navnet Ren Mat. Disse hadde økologisk mat og landbruk som tema, og man fikk derfor anledning til å prøve ut både form og innhold.

Jordvett hadde gjennom flere år beveget seg mot en mer allmenn profil. Innholdet fikk mindre agronomisk fokus, og ble rettet mot en bredere lesergruppe med interesse for økologi, mat og miljø. Omleggingen fra Jordvett til Ren Mat speilet også medlemssammensetningen i Oikos, der over halvparten varforbrukere. Ren Mats egne abonnenter var også i all hovedsak forbrukere, mange bosatt i de største byene.

FRA STARTEN BLE DET vedtatt at Ren Mat skulle følge Vær varsom- og redaktørplakaten og være medlem av Fagpressen. Innholdsmessig bygget Ren Mat på grunnpilarene fra Jordvett. Det skulle være en forbrukerorientert publikasjon, med nyheter og aktuelle reportasjer. Det var også kronikker og faste spaltister. Lanseringsutgaven av Ren Mat ble støttet av daværende Statens Landbruksforvaltning, og man fikk mulighet til å sende den ut i et opplag på hele 350 000 eksemplarer.

Magasinet ble distribuert i Oslo, Stavanger og Bergen – hvor redaksjonen var lokalisert de første årene. Førstesiden ble prydet med et blått eple, identisk med eplet som prydet reklamen for Ren Mat. Den bestod av plakater, bussreklame og annonser, som ble trykket i en rekke publikasjoner. På et senere tidspunkt ble det blå eplet byttet ut med en lilla banan. I kampanjeperioden økte abonnements- og medlemsmassen med ca. 10 prosent.

OPP GJENNOM ÅRENE har Ren Mat bidratt til å sette søkelyset på sentrale spørsmål i mat- og landbruks-Norge. Allerede i andre utgave førte et oppslag om bruk av kjøttbeinmel i landbruket til debatt. Landbrukstilsynet satte i gang undersøkelser og Debio trakk tilbake driftsmiddelgodkjenningen for bruk av kjøttbeinmel i økologisk landbruk. I 2007 avslørte Ren Mat Petter Stordalens «øko-bløff», da avisas anonyme matanmeldere knapt fant økomat hos Choice-kjedens økologiske utstillingsvindu, Royal Christiania. I 2010 førte nyhetssaken om nye toner fra Miljøverndepartementet vedrørende sprøytemidler til at Ren Mat ble sitert i Stortingets spørretime.

I 2012 gikk Ren Mat fra avis til livsstilsmagasin. I magasinformat ble det mer inspirasjon og flere oppskrifter, men fortsatt rike reportasjer, intervjuer og kronikker. Ønsket var å nå enda bredere ut med inspirasjon til en grønn livsstil.

Det visuelle uttrykket vi fortsatt er kjent for, med delikate matfoto og god håndfølelse ble til da inspirasjonsmagasinet Ren Mat var en realitet.

TI ÅR SENERE kom Ren Mat slik du kjenner det i dag. Med alt fra grundige reportasjer og menneskemøter til kronikker, forskning og oppskrifter er Ren Mat en pådriver for grønne hverdagsvalg i en verden der det er stadig mer komplisert å ta bærekraftige valg for klima og miljø, folk og dyr. Vi ønsker å «grave dypere i matjorda» for å finne menneskene og historiene som går bak maten, og bidra til bevisstgjøring om hvordan vi kan produsere mat på naturens premisser og på eget ressursgrunnlag.

Ren Mat serverer både fakta og velsmakende retter på bordet. Det er ikke bare mulig, men også ønskelig å kunne inspirere og utfordre mellom de samme permene.

Flere artikler