Adobe Stock 256293651
Reportasjer

Landbruksstudenter bekymret for framtiden

Ren Mat sendte ut en spørreundersøkelse til de som bør være Norges viktigste investering for framtiden, nemlig de som studerer økologisk landbruk ved Sogn Jord- og Hagebruksskule og Høgskolen i Innlandet. Hva er planene deres etter studiene? Og er de bekymret for framtiden?

En fjerdedel av de 55 respondentene planlegger å kjøpe egen gård, mens 13 prosent skal ta over familiegård og 15 prosent vil jobbe som ansatt bonde eller gartner.

Av studenter som ikke har tilgang på en familiegård, men som vil bli bonde, svarte hele 40 prosent at de er bekymret for hvordan de skal få det til.

Blant de som er bekymret er økonomi en gjennomgående grunn, med svar som; «få gårder til salgs, høye priser», «den dårlige økonomien i bransjen» og «flere småbruk kommer aldri ut på det åpne markedet. I tillegg trives folk ofte med å bo på småbruk/gårder, men ønsker ikke å drive selv, så de forpakter bort jorda og blir boende».

FORUTEN AT DET kan være vanskelig med tilgang til en gård, svarer hele 65 prosent av studentene at de er bekymret for fremtiden med tanke på at det er et inntektsgap mellom bønder og andre yrkesgrupper. Blant de som kommenterte under «annet» var kommentarene; «jeg skal ikke jobbe i landbruket, men det bekymrer meg at bønder har insentiver til å selge dyrkbar jord til utbygging», «...er forberedt på et yrke med lav inntekt og mer friluft og frihet» og en svarte også; «jeg ser på landbruk som en vei ut av bekymringer om moderne systemer og manglende økonomi».

LIKEVEL SKORTER det ikke på løsningsorienterte planer. Mer enn 62 prosent svarer at de vurderer alternative driftsformer, som markedshage, kollektivt drevet gård eller andelslandbruk.

Blant dem som har svart «annet» på dette spørsmålet er det svar som tilsier at de vurderer å kombinere flere alternative driftsformer.

Jeg ser på landbruk som en vei ut av bekymringer om moderne systemer og manglende økonomi.

AV DE SOM VURDERER alternative driftsformer svarer 53 prosent at det er fordi de opplever det som spennende. Flere oppgir også grunner som at det er sosialt og gir mulighet for direktesalg til kunder.

Over 58 prosent svarer at de ikke synes det er enkelt å finne informasjon om støtte- og låneordninger for å kjøpe et gårdsbruk.

  • Hvis du ikke har en familiegård som du kan ta over senere, men likevel ønsker å arbeide som bonde, er du bekymret for hvordan du skal få det til?
  • Har du eller vurderer du en alternativ eier-/driftsform, som:
  • Hvis du skal jobbe i landbruket etter endt utdanning, bekymrer du deg for framtiden med tanke på at det er et inntektsgap mellom bønder og andre yrkesgrupper?
  • Synes du det er enkelt å finne informasjon om støtte- og låneordninger for å kjøpe et gårdsbruk?

Flere artikler