Hugapagard Hallgrimrogna Ovre Brekkebakkadn 4 Of 9
Tor Evert Johansen innledet gjenoppbyggingen av den fraflyttede plassen Øvre Brekkebakkadn i Vang øverst i Valdres med en «Dugnadsfestival» sommeren 2018.
Reportasjer

Huga på gard

I Valdres tar de gårdsdrømmen på alvor. Prosjektet Huga på gard jobber målrettet med å få tomme gårder og småbruk ut på markedet, og ikke minst finne rett arvtager til rett gård.

ØVRE BREKKEBAKKADN gård ligger i Vang kommune, øverst i Valdres. Et fraflyttet småbruk Tor-Evert Johansen overtok høsten 2017. – Det er så vakkert her oppe, og det er en plass jeg kan lære så utrulig mye av. Hver fiber i kroppen er konsentrert for å lykkes. Så får vi håpe jeg ikke må forlate plassen i rein desperasjon om et år eller to, sier Tor-Evert.
I sommer inviterte han venner og bygdefolk til «Dugnadsfestival» for å komme i gang med gjenoppbyggingen, og neste vinter får Norge et innblikk i hvordan det har gått gjennom et program i NRK-serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu».

GÅRDEN KOM på markedet gjennom prosjektet Huga på Gard («Huga» er dialekt for gira eller lysten. Red. anm.), et prosjekt i Vang og Vestre Slidre lengst nordvest i Valdres. Dette er tradisjonsrike landbrukskommuner med fjellområder som både har levende stølstradisjoner og populære hytteområder.
– Prosjektet jobber for å få omsatt tomme gårder og småbruk i kommunene våre. Vi innledet prosjektet med en grundig kartlegging av alt som står tomt, og vi endte med 120 plasser. Det er mye for to temmelig små kommuner, forteller prosjektleder for Huga på gard, Anne Live Garvik. Hun omtaler alle plassene som «perler» og legger sjela si i å få lys i glassene på flest mulig av de fraflyttede gårdene. Nøkkelen for å lykkes er en kombinasjon av tett dialog med eiere og bred dialog med folk som vil gjøre alvor av drømmen om et eget sted i ei fjellbygd. – Vi så fort at mange er interessert i disse plassene, og opprettet raskt ei «interesseliste». Lista bruker vi aktivt, og den teller snart 200 små og store bruk, forteller Garvik.

Vi ser ofte at kjemi mellom eier og kjøper, følelser og planer for plassen betyr mer enn penger.
Kjørlien ved foten av Slettefjellet i Vang er en av gårdene som blir solgt i løpet av høsten 2018. Her er innmarka rundt gården, utsikten heftig og arbeidsoppgavene mange.


TOR-EVERT fikk kjøpe plassen for en rimelig penge. Ikke fordi han hadde det høyeste budet, men fordi han hadde en visjon for Øvre Brekkebakkadn, og kunnskapen som trengs for å bygge opp igjen noe som har stått tomt lenge.
– Vi ser ofte at kjemi mellom eier og kjøper, følelser og planer for plassen betyr mer enn penger. Øvre Brekkebakkadn er en av flere småbruk og gårder som ikke er solgt til høyeste pris etter at vi startet opp, forteller Garvik.
Mange eiere ønsker private salg uten vanlig runde med megler og alt for mye oppstuss rundt salget. – Det er ikke bare tomme gårder som er interessant. Mange eldre i distriktet er i en situasjon uten arvtagere, og denne sommeren flyttet det for eksempel en familie på fem fra Falun i Sverige til Vang for å videreføre drift med ti mjølkekyr og aktiv stølsdrift ved Bygdin i Jotunheimen, forteller Garvik. Familien har en langsiktig plan for omlegging til økologisk drift, og ønsker på sikt å kunne tilby flere gårds- og stølsprodukter.

Mange tenker også at gården de eier ikke har noen verdi, derfor er det gull verdt med alle som har vist interesse etter at vi startet.

ØVRE BREKKEBAKKADN kan kategoriseres som et sted «for spesielt interesserte». De fleste stedene er imidlertid beboelige, og flere kan driftes fra første dag, selv om de ikke nødvendigvis fyller volumet som er forventet av gras, kjøtt- eller mjølkeproduksjon. Heldigvis er det mange måter å sette sammen hverdagen på når man eier en gård, og de fleste er realistiske med tanke på hvilken vei de har valgt for livet.
– Tobias fikk jobb på dagen i et lokalt byggefirma. Jeg har vikariert på skoler i vår, og starter i fast jobb denne høsten. Vårt langsiktige mål er å bygge opp økologisk matproduksjon her, men der er vi ikke helt ennå, forteller Ingunn Vedvik Jensen. Sammen med kjæresten Tobiaz Kunz kjøpte de gården Eikra i Vang våren 2018. En gård med tilhørende støl og godt med inn- og utmark – og oppgraderingsbehov.
– Vi tenkte først vi var klare allerede neste år med å få i gang driften, men realitetene har innhentet oss, og det går minst et par år på restaurering før vi kan begynne som skikkelige bønder, forteller Jensen.

Tobias Kunz (29) og Ingunn Vedvik Jensen (24) har kjøpt gården Eikra gjennom Huga på gard-prosjektet, og er i gang med istandsettingen av tunet. På sikt blir det økologisk husdyrhold og matproduksjon på plassen.


PÅ INTERESSELISTEN til «Huga på gard» er det flere med drømmer og planer som Tor-Evert, Ingunn og Tobias. Anne Live understreker at man ikke nødvendigvis må være helstøpt bonde for å kjøpe seg gård.
– All innmark i området er i drift, og det er absolutt plass til de som vil ha en vanlig jobb, noen høner og en kjøkkenhage på gården, mens jordene ellers blir holdt i hevd av en nabo. Det er tross alt sånn det er på brorparten av gårdene både her i distriktet og i landet ellers.

DE TOMME GÅRDENE er der. Kjøperne er der. Hvordan går man fra dette utgangspunktet til å lykkes med et prosjekt som «Huga på gard»? – Det er alltid en grunn til at en gård står tom. Noen ganger kommer vi i mål bare ved å prate om plassen. Andre ganger er det tung materie å komme til bunns i for å finne ut hvorfor noe står tomt, forteller Garvik. At stølen fungerer som fritidsbolig, en arvekonflikt eller et håp om at et barn eller barnebarn skal flytte til plassen, er grunner som går igjen.
– Mange tenker også at gården de eier ikke har noen verdi, derfor er det gull verdt med alle som har vist interesse etter at vi startet, sier Garvik.

I LØPET AV året har hun vært i kontakt med alle eierne av de tomme gårdene i Vestre Slidre og Vang. – Vi merker at bare det å sette fokus på dette får i gang en del prosesser og mange gårder har kommet på ordinært salg etter at vi startet opp. En gård trenger folk, grendene trenger levende gardsbruk og Valdres trenger levende grender, derfor er alle bruk som blir bosatt en stor seier.

Prosjektet Huga på gard drives av Innovangsjon, og arbeider for å øke omsetningen av tomme bruk i Vang og Vestre Slidre. Det er også lagt opp til en mentorordning i samråd med faglagene, for de som ønsker å ta over og drive gårdene.

Flere artikler