Bokomtaler

En bondefortelling

Kathrine Kinn En Bondefortelling

Kathrine Kinn | Forlaget Manifest

Kathrine Kinn, fast spaltist i Klassekampen og tidligere nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, fant kjærligheten i Telemark og fikk en gård med på kjøpet. Nå har hun skrevet bok om livet på gården Rørtveit, med sauer, telemarkskyr, barn, seterdrift, brattlendte beiteteiger – og høymole. En bondefortelling- om livet på en liten gård og framtida for norsk jordbruk er en meget mangfoldig bok. Kinn skriver seg gjennom årstidene på gården, diskuterer hva som egentlig er bærekraftig i et langstrakt land med skrinn jord, tar opptil flere oppgjør med dagens jordbrukspolitikk, og supplerer med noen viktige historieleksjoner. Hun maler et nyansert og detaljert helhetsbilde av livet som bonde. På den ene siden har hun åpenbart et stort hjerte for dyrene sine og for jobben hun gjør – og på den andre retter hun velfortjent kritikk mot ulogiske tilskuddsordninger og det moderne jordbrukets gjeldsfeller. Det er ikke selvsagt at man kan lære så mye om hverdagsdriften av en liten gård i samme bok som man går dypt inn i hvorfor det legges ned et gårdsbruk nesten hver eneste dag, men det fungerer utrolig godt her. Dette er en underholdende, velskrevet og meget viktig bok som gjerne skulle vært på pensumlista for å bli landbrukspolitiker. AS

Flere artikler