Bokomtaler

Glade dyr og levande jord

Glade dyr og levande jord omslag

Marit Bendz | Skald forlag

«Kulturbeitene gror igjen, og veikantene er fremdeles sprøyta med Roundup. Det ropes varsko fra alle kanter, men ingen ser helheten», skriver forfatter, journalist og mikrobonde Marit Bendz i boken Glade dyr og levande jord. Landbruket står i en ond sirkel av monokultur og utarmet jord som krever stadig mer kunstgjødsel, kraftfôr og arbeidskraft, mener Bendz. Samtidig står bønder i spagaten mellom krav om å bli mer effektive på en side og forventninger om god dyrevelferd og ren mat på naturens premisser på den andre. I denne nye boken har hun intervjuet bønder som går sin egen vei for å produsere mat på en fremtidsrettet måte. Her kan du se frem til femten slagkraftige portrettintervjuer med bønder som Marte Olsen fra Markedshagen på Dokka, Håkon Mella fra Dysterjordet andelslandbruk, Live og Kristoffer Svalastog Skinnes fra Nedre Skinnes gård og Tore Jardar Wirgenes fra Virgenes andelsgård. Forfatterens samtaler med bøndene i boka har gitt henne tro på et skifte, og på at jordbruket kan bli en del av løsningen. En bok fylt av følelser, rasjonalitet, inspirasjon og aktivisme. Pakk i sommerens tursekk! LS

Flere artikler