1 Foto Otilie Brubaek Stokseth
Bakgrunnen for fagskoleutdanningen i håndverksysting er et sterkt behov fra næringen. Her fra kursene på Sogn Jord- og Hagebrukskule.
Reportasjer

En seier for norsk osteframtid

Norsk osteframtid er sikret og næringen jubler. Til høsten starter første kull på den etterlengtede fagskoleutdanningen i håndverksysting på økologiske Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Det har lenge vært et vakuum etter flere norske håndverksystere. Nå er endelig fagskoleutdanningen på plass.

– En milepæl er nådd. Håndverksysteriene har vært svært sårbare, og avhengig av noen få ildsjeler for å sikre rekruttering og kompetanse. Med fagskoletilbudet kan vi endelog senke skuldrene og heve blikket. Det ambisiøse målet om fast plass i verdenstoppen er innen rekkevidde, sier Turid Nordbø, leder i Norsk Gardsost i en pressemelding.

MED OVER HUNDRE ysterier i ryggen har Norge feiret medaljedryss i de siste årenes oste-VM. Til tross for en stor økning i antallet virksomheter, god vekst i markedskanaler og positiv medieomtale av «den norske osterevolusjonen», har næringa lenge manglet et solid utdanningstilbud. Meieriskolene er nedlagte og meieriutdanninga ved NMBU er nedbygd.

– Kompetansenettverk Lokalmat Vest har i 20 år hatt ystekurs på Sogn Jord- og Hagebruksskule. De siste årene har kursene vært fulltegna med venteliste. Dette er gode kurs, men for å bygge og drive ysteri er tre uker med utdanning langt fra tilstrekkeleg, sier Nordbø.

Turid Nordbø, leder i Norsk Gardsost og yster ved Grindal Ysteri. Foto: Osteglad

TIL HØSTEN KOMMER det etterlengta utdanningstilbudet. Fagskulen Vestland starter fagskoleutdanninga Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling i samarbeid med Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) i Aurland og Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) avd. Trondheim. Det blir et nett- og samlingsbasert årsstudium over to år.

– Utdanninga retter seg mot de som driver eller er ansatte på håndverksysterier, de som ønsker å starte ysteri eller jobbe for andre og produksjonsmedarbeidere ved større meieri, sier Nordbø.

STUDIESTEDENE UTFYLLER hverandre. THYF har et treningsmeieri med litt mer industriell tilnærming, i tillegg til fagkompetanse på melkeforedling, økonomi og markedsføring. Ysteriet ved SJH er nylig oppgradert til et romslig og moderne produksjons- og undervisningslokale. Skolen sitter også på fagkompetansen og erfaringer fra 20 år med kurs og rådgivning. Hele den omfangsrike drifta ved SJH er økologisk sertifisert. Fagskolestudentar som er nysgjerrige på økologisk drift og foredling kan dermed hente rikelig med kunnskap og inspirasjon.

– Utdanninga fyller en viktig rolle for nåværende og kommende ansatte i meieriindustrien, enten det er snakk om små eller større ysterier. Formatet med samlingar over to år egner seg godt for de som er i jobb. Studiet er et viktig tiltak for å styrke fagkompetansen på ost og ysting, og vil bidra til å øke fagstoltheten og kvaliteten på norsk ost på tvers av meieri-Norge, sier Kjetil Holstad, leder for Fagavdeling ost og fett i TINE i en pressemelding.

Fra ystekurs ved Sogn Jord- og Hagebruksskule. Foto Dora Bouman
For å søke på fagskoleutdanningen, må en ha fullført vidaregående skole innenfor restaurant- og matfag eller naturbruk, eller ha relevant yrkeserfaring. Det er ikke krav om generell studiekompetanse. De som fullfører utdanningen på 60 studiepoeng, får en fagskolegrad i håndverksysting og får tittelen ystetekniker.
Søk studieplass via Samordna opptak. Søknadsfrist 20. april kl. 14.00. Utdanninga er unntatt fra studieavgift, men studenter må betale en semesteravgift på 550 kr.
Bakgrunnen for fagskoleutdanningen i håndverksysting er et sterkt behov fra næringen. Studieplanen er utarbeidet sammen med et faglig råd beståande av:
- Norsk Gardsost
- TINE SA
- Rørosmeieriet
- Norsk Meieriteknisk Forening
- Kompetansenettverk Lokalmat Vest
- Norges Bondelag
- Norsk Bonde- og Småbrukarlag
- Ystebui

    Flere artikler