Fotograf Grethe Hillersoy Copyright Norges Sjomatrad
Råvarer

Sild ikke lenger bærekraftig

Norsk sild har mistet miljøsertifiseringen MSC. – Suspensjonen vil påvirke norske fiskere og selskaper, men er politikernes skyld, mener MSC.

Den lille sølvfargete fisken er en liten gavepakke til oss: Silda er proppfull av sunt fett og er en av de beste kildene til D-vitamin, som er viktig for oss i vintermånedene. Den inneholder også mindre miljøgifter enn de fleste fete fisker. Dessuten har silda vært livbergende, og sildefisket har i perioder vært den norske fiskerens viktigste.

Men fra 1. desember fratas den internasjonale bærekraft-sertifiseringen MSC, som er en forsikring mot overfiske og sikrer bærekraftige fiskerier. For næringa av norske fiskere og sjømatprodusenter vil de økonomiske konsekvensene bli store, etter all sannsynlighet. MSC-sertifikatet står sterkt i flere land der norsk sild er en populær importvare.

Inndragelsen av sertifikatet gir ikke bare et teoretisk stryk i karakterboka til forvaltningsmyndighetene.

– Sertifiseringen krever at fiskebestandene er sterke, at fiskemetodene har minimal negativ påvirkning og at fiskeriet har en god forvaltningspraksis - noe disse fiskeriene ikke lenger kan være stolte av. Suspensjonen vil påvirke norske fiskere og selskaper, men er politikernes skyld, sier Linneá Engström, programdirektør i MSC Skandinavia og Østersjøregionen, i en pressemelding.

Frafallet av sertifiseringen skyldes at Norge, Island, Russland, Grønland og EU i over ti år ikke har klart å bli enige om en felles kvoteavtale. Sammen forvalter disse landene sildebestanden i våre havområder. Torskefisken kolmule mister også sertifisering, og tidligere har norsk makrell også mistet MSC-statusen.

Det er ingen umiddelbar fare for overfiske ifølge Havforskningsinstituttet. Imidlertid opplyser havforsker Erling Kåre Stenevik til NTB: – På lang sikt er imidlertid et fiske på et slikt nivå ikke regnet for å være føre-var.

– Inndragelsen av sertifikatet gir ikke bare et teoretisk stryk i karakterboka til forvaltningsmyndighetene. Det vil også få store økonomiske konsekvenser for alle involverte. For å få tilbake sertifiseringen på makrell, sild og kolmule må kyststatene så fort som mulig bli enige om en langsiktig bærekraftig forvaltning, sier Linneá Engström.

Norske dagligvarekjeder ser ofte etter MSC-merket når de handler inn fisk, og det kan tenkes at vi vil se mindre fersk sild i butikkene til en avtale mellom kyststatene er på plass.

Les hva forskningen sier om sild og D-vitamin.

Norsk sild er tradisjonelt svært ettertraktet internasjonalt. Frem til oktober eksporterte Norge 202 000 tonn sild til en verdi av 2,5 milliarder kroner i årets ni første måneder. Polen, Tyskland, Russland og Egypt er blant de største importørene av norsk sild.
Marine Stewardship Council er et sertifiseringsorgan som har utviklet en miljøstandard for bærekraftige fiskerier.

Flere artikler