KIRKEBY ANDELSLANDBRUK FOTO LOTTE SHEPHARD REN MAT
Innhøsting på Kirkeby andelslandbruk.
Intervjuer

På tide å bli jorda

Først korona, deretter krig i Europa. Det er lenge siden selvberging var like dagsaktuelt som nå. Ikke alle har stor nok hageflekk, eller jord i det hele tatt, eller erfaring til å kunne dyrke nok grønnsaker til å fø seg selv eller familien gjennom sesongen. Da er andelslandbruk en god løsning.

I et andelslandbruk går flere sammen om å dyrke en åker. Det er en sosial arena, så vel som en viktig bidragsyter til matforsyning og matsuverenitet; at samfunn og mennesker har selvråderett over mekanismene som styrer matproduksjon og -distribusjon, og nok mat. Utover matsikkerhet, omhandler begrepet matsuverenitet også hvor, hvordan og hvem som har dyrket maten; rettferdig handel, miljø og matsikkerhet.

Andelslandbruk bidrar til disse tre punktene og det er kanskje derfor denne solidariske landbruksmodellen opplevde stor interesse under koronakrisen – her i landet og internasjonalt.

Mange vil sikre seg en andel av lokalt produsert mat og støtte det lokale landbruket.
Innhøsting på Dysterjordet andelslandbruk. Foto: Emma Gerritsen

PÅ NRK-NYHETENE i mars 2020, rett etter pandemien brøt ut i landet, kunne vi høre Sjur Wie og Marit Benz fra Vie Andelslandbruk fortelle at andelslandbrukene i Norge merker økt pågang – flere og flere ser verdien i å kunne ta ansvar for maten selv. To år etterpå er selvforsyning like viktig for mange forbrukere.

– Vi har merket økt interesse i det siste, først var det pandemien og nå særlig under Ukraina-krigen er det mange som har tegnet seg for andeler. Folk er opptatt av matsikkerhet og å produsere grønnsaker til eget bruk. Mange er dessuten opptatt av å produsere ren og økologisk mat, sa Tale Seldal fra andelslandbruket Dine Røtter i Bærum til NRK mars 2022.

Utenfor Norge vokser også interessen for å dyrke sin egen mat. Da pandemien spredte seg rapporterte andelslandbruk i Kina og Storbritannia en veldig stor etterspørsel fra forbrukere som vil bli.

– Mange vil sikre seg en andel av lokalt produsert mat og støtte det lokale landbruket, forteller Alexandra Devik, prosjektleder for andelslandbruk i Økologisk Norge. Da pandemien stod på som verst fikk Devik fortløpende oppdateringer fra andelslandbruk-koordinatorer rundt om via URGENCI, det globale nettverket for andelslandbruk.

– I Frankrike ble andelslandbruk definert som en avgjørende aktivitet for å sikre matforsyning, og andelslandbrukene får derfor foreløpig operere som normalt, selvsagt med gode tiltak for smittevern, i et ellers strengt regulert samfunn under pandemien, sier Devik.

I Frankrike ble andelslandbruk definert som en avgjørende aktivitet for å sikre matforsyning.
Alexandra Devik fra Økologisk Norge. Foto: Emma Gerritsen

MATBEREDSKAP KOMMER naturlig opp i usikre tider slik som nå. Devik understreker at andelslandbrukene på lik linje som andre matprodusenter har en samfunnskritisk rolle, og en viktig funksjon med tanke på forsyningssikkerheten. Andelslandbruk har ofte lite investeringer, dyrker ofte et stort mangfold av grønnsaker, er økologisk drevet og produserer effektivt på små arealer, i bunn ligger den tredelte linja med økonomi, miljøhensyn og sosial rettferdighet.

– Kari Gåsvatn har tidligere skrevet en treffende kronikk Nå må vi alle bli bønder på Nationen.no, hvor hun trekker frem at vi alle vil tilbake til det normale, men er det dit vi skal spør hun. Lokale kretsløp er det som gjelder, og ikke minst at det er matsikkerhet i at vi alle har erfaring med å stikke fingeren i jorda og dyrke vår egen mat, sier Devik.

Lokale kretsløp er det som gjelder.
Familie på dugnad på Veflingstad andelslandbruk. Foto: Maiken P. Sele

ANDELSLANDBRUK RUNDT OM i landet planla tiltak og tilretteleggelser for sine bruk under korona. Dugnader med maks antall personer og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet ble fulgt. Cheryl Macdonald skrev på Facebookgruppen til Kristiansand Andelslandbruk;

– Aldri nærmere enn to meter, ingen deling av kaffe eller hansker, men masse deling av smil, latter og vårlig optimisme. Enkelte synes kanskje det er umusikalsk at vi samles. Vi vurderer at så lenge vi følger både nasjonale og kommunale råd, så er det utrolig mye psykisk helse i å være sammen – på avstand. Så blir det en utfordring å gi opplæring til nye medlemmer fremover, når vi fortsatt skal holde avstand. Men med digitale hjelpemidler, positiv innstilling og menneskelig kreativitet, skal vi også få det til – for å dyrke egne grønnsaker, urter og bær, det skal vi få til i år også.

Det er ikke bare voksne som har det gøy i åkeren på Kirkerud andelsgård. Foto: Emma Gerritsen

Å SAMLES OM å dyrke jorda i krisetider var viktig under pandemien og likeledes i usikre tider. – Mange kjenner på ensomhet, og har behov for å gjøre noe meningsfylt. Klarer man å opprettholde driften, og involvere andelshaverne i arbeidet på en forsvarlig måte, vil jeg tro at det oppleves veldig meningsfylt og helsefremmende for mange å være andelshavere. Både som en sosial aktivitet som kan være mulig å gjennomføre med god avstand ute på jordet, men også som en fornuftig måte å sikre seg fersk mat på, rett fra jordet, avslutter Devik.

Finn ditt andelslandbruk på andelslandbruk.no

Tekst fra Rocksteady Farm & Flowers i USA sendt til medlemmer da pandemien brøt ut I 2020;
Everyone has a role in a global crisis. We are committed to ours, as your farmers.
We will have our hands in the soil. (We’ll wash them often!)
We will continue to sow seeds in our greenhouse, and soon in our fields.
We will grow nourishing, sustainable food with care for our land.
We will safely transport that food directly to our CSA members, friends and neighbours - and be ready to innovate and pivot creatively as needed.
We will lean into our community and ask for the support we need to fulfil these commitments.
We will take care of each other

Flere artikler