Meninger

Kjenn din bonde

– La oss være bedre forberedt når neste​ krise inntreffer ved å tenke helhetlig. Kan koronapandemien bli starten på et grønt skifte i jordbruket, spør Maren Langsbakken Wiger, leder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag. Nå åpner Buskerud Bonde og Småbrukarlag utstillingen "Kjenn din bonde" som skal gi mersmak på å bli kjent med dine lokale økobønder.
Ask Gard Glorud Foto Jo Straube
Eirik og Runar Glørud er bønder på Ask Gård og portrettert i utstillingen Kjenn din bonde.

Hva slags forhold til maten ville vi hatt om vi kjente til alt arbeidet som lå bak? Om vi kjente bonden som utrettelig står på – året rundt uansett vær?

16. april åpner Buskerud Bonde og Småbrukarlag fotoutstillingen Kjenn din bonde i samarbeid med fotograf Jo Straube. Fem bønder fra Buskeruddelen av Viken er portrettert for å gi ansikter til maten, i en verden der verdikjeden mellom jord til bord blir stadig lengre. Bøndene i utstillingen er økologisk sertifiserte og støtter naturens egne prosesser med utgangspunkt i gårdens ressurser og kretsløp.

Les appellen til leder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag Maren Langsbakken Wiger knyttet til utstillingen.

BØNDER FOR FRAMTIDA

Det er med glede jeg observerer at lokalbefolkningen ønsker mat fra nærmiljøet i disse koronatider. Det er naturlig å ville sikre seg mat når en ikke vet hvor lenge krisen varer.

Spiser vi ikke norsk mat til daglig, blir det heller ikke mat i krisetider. Det tar tid å opparbeide både matproduksjon og kunnskap om dyrking. Forbrukerne må i større grad velge alternativer som kan dyrkes i Norge. Vi kan for eksempel erstatte ris med hele byggkorn. Grønnsaker egnet for lagring kan tilberedes på mange ulike måter gjennom vinteren. Frukt og bær kan spises i sesong og overskuddet kan vi konservere til resten av året. For å benytte oss av arealene som kun er egnet til grasproduksjon kan vi spise melk og kjøtt der dyra i størst mulig grad har spist gras. I tillegg er det viktig å redusere matsvinnet, skal vi ha nok mat til en voksende befolkning.

Forbrukerne må i større grad velge alternativer som kan dyrkes i Norge.
Live og Kristoffer Svalastog Skinnes driver gården Nedre Skinnes gård.


I tillegg til å sikre at Norge blir selvforsynt med mat nå, må vi også kunne produsere mat i framtida. Derfor ønsker vi i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag å slå et slag for økologisk produksjon. Det kan ta tusen år å bygge opp noen få centimeter matjord. Den jorda må vi ta vare på. Det kan vi gjøre ved å skifte mellom ulike vekster, tilføre organisk gjødsel og kompost, samt legge til rette for et rikere biologisk mangfold i og rundt åkeren. En fruktbar jord binder mer karbon, og gjør oss bedre rustet til å tåle en ny tørkesommer eller en regnfull høst.

Stortinget vedtok i 2016 at norsk jordbruk skal sørge for matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskapning og bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.

En fruktbar jord binder mer karbon, og gjør oss bedre rustet til å tåle en ny tørkesommer eller en regnfull høst.
Anders Hørthe og familien er sjette generasjon som driver Hørte gård.


Buskerud Bonde- og Småbrukarlag har laget en vandrende utendørs fotoutstilling. Den starter i Drammen 16. april. Besøk den når den kommer til ditt nærmiljø. Der kan du (med 2 meters avstand til din neste) bli kjent med noen av våre bønder som sørger for mat på bordet - også for framtida.

I tillegg til å produsere mat, binder de karbon i jorda, holder kulturlandskap og utmark i hevd, opprettholder et biologisk mangfold og sørger for arbeidsplasser på bygda.

I jordbruket ønsker vi oss flere som dyrker økologisk, resirkulerer og utnytter lokale ressurser på gården og i nærmiljøet. La oss være bedre forberedt når neste krise inntreffer ved å tenke helhetlig. Kan koronapandemien bli starten på et grønt skifte i jordbruket?


Utstillingen Kjenn din bonde kan sees i Drammen, langs Bragernes Strand, fra 16. april til 3. mai. Etter det skal utstillingen stå 11 andre plasser i «Buskerud». Se mer info på kjenndinbonde.no

Flere artikler