biokull-bokashinorge-foto-anette-hjerde.jpg
Biokull blandet med bokashikompost.
Dyrk selv

Hva er biokull?

Det går gjetord om biokull; jordforbedrer, avlingsforsterker og karbonlagrer. Men hva er det egentlig? Og er det noe for hobbygartneren?

I vår søken etter fruktbar jord i potter, karm og hage ble biokull nevnt av flere fageksperter vi snakket med. Fagleder i VitalAnalyse, JM Vibhoda Holten, biolog og professor ved NMBU Linda Jolly, og Anette Hjerde fra Bokashi Norge tipser alle om å blande inn ladet biokull i bløtkompost eller bokashikompost.

– Biokullet er som et hotell for livet i jorda, med sin enormt store overflate. Slik fungerer biokullet som en katalysator for mikroliv i jorda. Men bruk små mengder, sier Holten.

– Bokashi-jord blandet med biokull blir en utrolig kul jord, rett og slett. Det vokser kjempebra i den og den er fantastisk å jobbe med, forteller Anette Hjerde fra Bokashi Norge. Bokashi-entusiastene i Bokashi Norge gjorde et eksperiment på en hageflekk hvor de aldri hadde fått noe til å gro før. Det var i utkanten av skogen, på en fjellknaus der jordlaget var tynt og tørt, tett og kompakt, mettet og dekket av røtter og barnåler. Organisk materiale, bokashikompost og biokull ble blandet i jorda, med et håp om å skape en porøs og levende jord med bedre struktur og et rikere mikroliv. Resultatet var en suksess, et frodig bed med vill-ruccola, pipeløk og kinesisk løk. Til forsøket brukte de FSC-sertifisert grillkull, som de knuste i sekken først med en hammer.

Biokullet er som et hotell for livet i jorda, med sin enormt store overflate.

BIOKULLET MÅ AKTIVERES, eller lades, før den blandes inn i jord eller kompost. Kullet binder næringsstoffer, og ved å lade kullet først med vann og næringsstoffer, vil kullet heller slippe ut næringsstoffer, sakte, framfor å ta opp. Vi kan lade med hønsegjødselvann, brenneslevann, eller bokashivæske (les om bokashi her.) Biolog Linda Jolly forteller at vi også kan lade biokullet med urin. – Biokull har mye karbon, og i urinen vår er det mye nitrogen. Istedenfor å være et problem så kan det bli en ressurs. Men, går du på antibiotika skal du ikke bruke urinen din, sannsynlig gjelder dette også p-piller, sier Jolly.

HVORFOR KULL lurer du kanskje på? I Amazonas har man funnet svart, fin skogsjord; Terra Preta-jord. Denne inneholder ca. ni prosent karbon, med svært stabil karbonlagring, mens vanlig landbruksjord inneholder rundt 3-5 prosent. Terra Preta-jord er menneskeskapt og inneholder organisk materiale, kompostmaterialer fra matavfall, terrakottapotte-skår fra tiden før Colombus – og den inneholder kullrester. Denne jorden er også svært fruktbar, og har ikke behov for tilskudd med gjødsel. Dette forsøker man å gjenskape og i dag testes biokull for bruk i landbruket, for mer stabil karbonlagring, bedre plantehelse, større avlinger, rikt mikroliv og en mer robust jord.

Denne jorden er også svært fruktbar, og har ikke behov for tilskudd med gjødsel.

BIOKULL LAGES VED å utsette biomasse, som rene plante- og trerester, for høy varme med lite oksygen – en prosess kalt pyrolyse. Biokull gir nemlig næringsrik og fruktbar jord, og kan gi stabil karbonlagring. Biokull med sin porøse struktur kan fungere som en jordforbedrer: det kan holde på vann og næringsstoffer, og kan derfor bidra til at mindre næringsstoffer utvaskes ved mye regn. I tillegg til å være et ypperlig bosted for mikroorganismer.

KOMPOST KAN VÆRE problematisk med tanke på innhold av tungmetaller og medisinrester. Det interessante er at biokull har en evne til å binde til seg tungmetaller og organiske miljøgifter, og bidrar til at plantene ikke tar opp de giftige stoffene. Kanskje har vi en match made in heaven?

På Bioforsk, nå NIBIO, har de gjort forsøk for å undersøke om biokull kunne redusere plantenes opptak av tungmetaller i jorda. De fant en reduksjon i opptak av kadmium på 87 prosent i svært forurenset jord, i tillegg til redusert opptak av andre tungmetaller.

Per i dag er biokull i landbruket enda i en tidlig fase, men har du lyst til å forsøke deg i egen hage tipser vi om entusiastene God Jord i Valdres som har gjort forsøk i flere år på biokull til hagebruk, og holder kurs i sommerhalvåret. God Jord Valdres

Les mer om status for forskning og utprøving av biokull i Norge på Agropub. På Bokashi Norge kan du lese mer om hvordan du bruker biokull i bokashikompost.

Flere artikler