Gronnsakssuppe
Helse

Hel mat

Hel mat er mat så nær sin naturlige form som mulig. Hel mat baserer seg på en kretsløpstilnærming. I slik mat blir også de viktige næringsstoffer best bevart.

Hel mat handler om å ta maten inn over seg, i alle ledd. Reflektere over hva den består av, hvordan den har blitt til og hvordan den best bør tilberedes. Vi vet at overvekt innenfor mange grupper er et økende problem, for den enkelte, men også for samfunnet. Vi vet at dette særlig rammer de som spiser mye og billig mat, mat som er produsert industrielt. Vi vet at et kosthold som baserer seg på renere råvarer gir mer næring og større metthetsfølelse. Slik mat behøver ikke være forbeholdt de med penger, det handler om å utnytte råvarene og lete etter maten i andre hyller og disker i butikkene, kanskje i andre butikker. Det handler om bevisstgjøring og korrekt og oppdatert infomasjon. Her har vi alle et ansvar, ikke minst helsemyndighetene.

HEL MAT ER matvarer som er så nær sin naturlige form som mulig. Da er viktige næringsstoffer best bevart, da er maten på sitt sunneste. En hærskare av historiens ernæringsentusiaster har vært opptatte av dette. I den tyskspråklige verden ble det utviklet en kostholdsretning kalt Vollwertküche, fullverdig kjøkken, basert på læresetningen til ernæringsprofessoren Werner Georg Kollath (1892 – 1970): ”La vår næring være så naturlig som mulig”. I den engelskspråklige verden ble dette til Whole Food. Den sveitsiske legen Maximilian Bircher–Brenner (1867 – 1939) kalte naturlige råvarer ”mat med energi fra sola” og siktet til mineraler og vitaminer som blir beholdt bedre når ikke råvarene ble raffinert og bearbeidet.

Forskning tyder på at det fordøyelses–systemet i generasjoner har opparbeidet seg av toleranse, har industrimat i løpet av noen ganske få tiår klart å rive ned.

I begrepet hel mat legger vi også viktigheten av å bruke hele råvaren og alle råvarene. Hele dyret, hele grønnsaken, hele kornet, bær og sopp og annet fra naturen. Det er ikke for lite mat i verden, men den er dårlig utnyttet og skjevt fordelt. FNs matvareprogram har anslått at det produseres nok mat i verden til å mette over 12 milliarder mennesker, i dag er vi i overkant av sju. Matsvinnet i den rike delen er enormt. Svimlende mengder forsvinner både før og etter at vi har tatt det inn i kjøkkenet. Vi har et ansvar for å bruke ressursene av respekt for dyrene som har måttet bøte med livet og bonden som dyrker råvarene. Kli og kime fra kornet, skall og stilk på grønnsaker, tørt, gammelt brød – tørre osteskalker også.

VÅR DEFINISJON AV hel mat baserer seg på en kretsløpstilnærming til matproduksjon der alle ledd har en viktig funksjon i helheten. Når dyras naturlige behov blir ivaretatt blir utmarksressurser benyttet av kyr, geiter, høner, ender, sauer og griser, og kulturlandskapet dessuten vedlikeholdt. Dyrene gir tilbake næringsrik gjødsel til jorda, som kommer gress og planter til gode og som er mat for dyrene.

Vi vet at når vi i Ren Mat oppfordrer leserne til å spise hel mat, så er det ikke alltid uten komplikasjoner. Mange har en intoleranse mot forskjellige råvarer, noen har allergier å ta hensyn til. Stadig mer forskning tyder imidlertid på at det fordøyelsessystemet i generasjoner har opparbeidet seg av toleranse, har industrimat i løpet av noen ganske få tiår klart å rive ned. Noe er arvelige allergier eller sykdommer, men manges reaksjon overfor visse matvarer kan også skyldes at vi spiser mat i dag som vi ikke spiste tidligere.

VI ER ALLE EN DEL av en større helhet der årsak og virkning er en evig sirkel. Det vi har på tallerkenen forteller oss noe om hvilken verden vi lever i, de valgene vi gjør i butikken sier noe om hvilken verden vi vil ha.

På dette nettstedet finner du først og fremst oppskrifter på hel mat.

Flere artikler