Bokomtaler

Kva skjer i bygde-Norge?

Kva skjer i bygde Norge

Reidar Almås | Dreyers Forlag

Er du sosiolog? Interessert i levende bygder og distriktspolitikk? Eller opptatt av framtiden til norsk matproduksjon? Ja, da har du kanskje vært borti Reidar Almås. Hvis navnet er nytt for deg så er det kanskje denne sommerferien du skal bruke på å lese hans nyeste bok; Kva skjer i Bygde-Norge? (en referanse til boka Hva skjer i Nord-Norge? av Ottar Brox). Almås er sosiolog og forsker, og har tidligere vært professor i bygdesosiologi og regionalpolitikk. Han var med å bygge opp Ruralis, Norsk senter for bygdeforskning, og har gitt ut over 20 bøker. Almås har også fått St. Olavs orden for sin innsats som bygdesosiolog og for å ha stått i spissen for landbruksrevolusjonen Hitraaksjonen på syttitallet. Hans siste bok er en reise i den omfattende kunnskapen om bygda som Almås har samlet de siste 50 årene. Han setter den i sammenheng og gir oss lesere de store linjene, og vil med det gi et annet perspektiv enn det vi er vant med fra mediene. Almås sier selv at det brenner et bål av vilje i ham for å forklare og forsvare Bygde-Norge, og han får det til med denne viktige boka som er relevant for både bygde- og byfolk. Les og lær! LS

Flere artikler