Spis det ikke mist det foto Kjersti Staarvik
Den globale slowfood-bevegelsen har utarbeidet en internasjonal katalog over truede matvarer, også norske. Ved å øke kjennskapen til matvarene, og å stimulere til forbruk og etterspørsel av dem, bevares de for ettertida. På den norske listen står blant annet Gravenstein-epler (bildet). Foto: Kjersti Skar Staarvik
Reportasjer

Spis det, ikke mist det!

Økologisk Norge ønsker å formidle kunnskap om bærekraftig mat og landbruk. Vi vil belyse hvilken innsats vi må legge inn for å dra verden i en bedre retning. Barn og unge inviteres nå til å bli med på å bevare biomangfoldet i naturen, ved å etterspørre, tilberede, servere - og spise det!

I ØKOLOGISK NORGE HAR VI satt i gang arbeidet med formidlingsprosjektet Biomangfold fra gård til gaffel. Her skal vi inspirere barn og unge til å boltre seg igamle kornsorter, ta i bruk fargerike grønnsaker og morsomme poteter, spise kjøtt fra gamle husdyrraser og å velge mat som er produsert med fordeler for biomangfoldet. For å oppnå dette vil vi arrangere gårdsbesøk for ungdom til økologiske gårder. Her vil de lære om driftsformer som legger til rette for bevaring av biomangfoldet i og rundt jordbruket. Vi skal utvikle kokebok og undervisningsmateriell, og dermed legge til rette for læring om biologisk mangfold for elever på mellomtrinnet. Alt dette får vi tilved hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen.

NORGE SOM NASJON har forpliktet seg til å bevare og beskytte biomangfoldet. Dette handler om å ta vare på ulike ville arter og organismer i kulturlandskapet, i tillegg til nasjonale og bevaringsverdige husdyrraser og kulturplanter. Flere av disse er utrydningstruede og mange har allerede gått tapt for alltid. Mange stemmer etterspør nå et bærekraftig matsystem som setter naturen først. Forskerne omtaler det de kaller den sjette masseutryddelsen, og unge mennesker er bekymret for at dyre- og plantearter vil dø ut.

Tallerken med matrester
Spis det, ikke mist det! Økologisk Norges prosjekt vil støtte biomangfold fra gård til gaffel og søker nå barneskoler som ønsker å teste ut 1. utgave av en ny kokebok til mellomtrinnet. Foto: Nadin Martinuzzi

MANGFOLD I MATEN er en forutsetning for menneskets helse og matsikkerhet. For lite mangfold i kost holdet påvirker helsa vår direkte, spesielt i tarmen. Samtidig som tilgangen på mat er bedre enn noensinnehar ensidig kosthold og overdrevent inntak av næringsfattige, kaloririke matvarer gjort oss sykere og fetere enn noen gang. Vi spiser mindre frukt og grønt enn på mange år, og utvalget i butikkene er i høy grad importert. Landbruket har over tid blitt mer og mer ensrettet mot intensiv produksjon av et lite utvalg økonomisk gunstige kulturvekster og produktive husdyrraser, og globalt stammer 75 % av all matproduksjon fra kun syv kulturvekster, blant annet hvete, ris og mais. Tilbake i Norge har den gamle folkefavoritten poteten blitt byttet ut med bearbeidede varianter som potetchips og potetmos på pose, mens forbruket av matpoteter har rast jevnt nedover siden 70-tallet. Ensrettingen av landbruket har over tid medført en reduksjon i det genetiske mangfoldet som igjen gjør artene – mennesket inkludert – mer sårbare overfor sykdom, tørke og flom i en krigsherjet og ustabil verden.

Biologisk mangfold er mangfoldet av liv som finnes på jorda. Begrepet omfatter både de levende organismene (artene), naturtypene (økosystemene) disse artene lever i, og det genetiske mangfoldet innen de enkelte artsgrupper (Snl.no). Genetisk mangfold/variasjon er den genetiske variasjonen i arvestoffet til en art (snl.no). Det gir artene mulighet til å tilpasse seg ulike levevilkår.
Truede matvarer – The Ark of Taste. Den globale slowfood-bevegelsen har utarbeidet en internasjonal katalog over truede matvarer, også norske. Ved å øke kjennskapen til matvarene, og å stimulere til forbruk og etterspørsel av dem, bevares de for ettertida. Se den komplette lista Slow Food Foundation for Biodiversity – Ark of taste products in Norway på fondazioneslowfood.com
Det biologiske mangfoldet i landbruket består av ulike arter, husdyrraser og sorter av kulturplanter. Arten eple består for eksempel av flere ulike sorter, som Gravenstein og Discovery. Også mindre kjente raser og sorter inngår i dette biomangfoldet, som for eksempel den norske villsauen, målselvsnepa og en rekke unike norske eplesorter. Sjekk ut Norsk Genressurssenter – NIBO og norskbruksgenbank.no

MANGE HUSDYR har blitt stemplet som klimaverstinger. Kuer, griser og kyllinger stenges inne i store industrielle fjøs, og produserer klimagasser på importerte forvarer. Men i Norge kan disse dyrene egentlig gå ute store deler av året og spise gress i utmarken. Sjelden fremheves det hvor positivt dyr på helårsbeite er for det biologiske mangfoldet, for vedlikehold og pleie av unike kultur- og kystlandskap, og hvor velsmakende kjøtt fra saktevoksende raser som får gå fritt på beite i terrenget er. Vi er sårbare om importen av fôrvarer svikter, og vi ikke lengre har husdyr som er tilpasset og tåler norske forhold. Her kommer våre hardføre nasjonale husdyrraser inn, de som over mange år er tilpasset et liv i nettopp vårt klima.

NORSKE MELET lages av ordinær hvete og inntas i form av industribakte brød, kjeks og ultra-prosesserte frokostblandinger. Vi spiser mengder av svin, fjørfe og storfe, gjerne i form av pølser, nuggets og hamburgere, mens konsum av sau og geit (kanskje med unntak av i fårikål-sesongen) kun er tilgjengelig periodevis for den som vet hvor man skal lete. Valgene vi som samfunn tar fremover, og hvilke planter og husdyr vi velger å bevare for ettertiden er med på å bestemme hva slags landbruk – og hva slags råvarer – som vil ligge til grunn for fremtidige generasjoners muligheter til å produsere, servere og spise det biologiske mangfoldet. Økologisk Norges oppfordring til deg og til alle morgendagens forbrukere er derfor følgende: Spis det – ikke mist det.

Hva kan du gjøre for å bevare biomangfoldet?
→ Handle direkte med bønder og småskalaprodusenter i din region. Se etter lokale REKO-ringer, Bondens Marked eller lokale gårdsutsalg.
→ Dyrk maten selv. Bli med i et andelslandbruk, start opp skolehage på din lokale barneskole. Lag din egen kjøkken- eller balkonghage og lær barna verdien av gode råvarer og hvor maten egentlig kommer fra.
→ Etterspør lokale, økologiske råvarer og produkter fra lokale produsenter i din nærbutikk – igjen og igjen og igjen.
→ Spis kjøtt og meieriprodukter fra bevaringsverdige husdyrraser og dyr på helårsbeite; bra for deg, bra for dyra.
→ Kjøp urkorn og mel fra selvstendige møllere – emmer, spelt, svarthavre, enkorn og svedjerug er eksempler som kan fås gjennom de fleste store supermarkeder. Sjekk ut spesialkorn.no.
→ Kjøp grønnsaker, frukt og bær i sesong – og prøv noe nytt! Hva med nepe, svartkål eller knutekål?
→ Ta en tur i nabolaget og se om det finnes bærbusker eller frukttrær som ikke høstes, kanskje du kan gå på epleslang med barn? Men spør helst naboen om lov.
→ Plant et frukttre og velg gjerne en av de utrydningstruede sortene som eplesorten Torstein eller plommesorten Vetra.
→ Støtt Økologisk Norge i vårt arbeid, besøk oss på www.okologisknorge.no
→ Test ut en av de truede matvarene på lista til Slow Food Foundation for Biodiversity – Ark of taste products in Norway (se faktaboks)
Gjør en innsats for biomangfoldet og kjøp urkorn og mel fra selvstendige møllere – emmer, spelt, svarthavre, enkorn og svedjerug er eksempler som kan fås gjennom de fleste store supermarkeder. Foto: Malin Longva

Vi søker barneskoler!
Gjennom utviklingen av en inspirerende kokebok og tilhørende undervisningsmateriell, vil vi legge til rette for at barn mellom 10–12 år kan bidra til å ivareta det spiselige biomangfoldet i naturen ved å ta det i bruk på kjøkkenet. Økologisk Norge søker derfor etter barneskoler i Viken og Vestfold-Telemark som ønsker å teste ut 1. utgave av kokeboka på mellomtrinnet. Materiellet vil ha direkte fagrelevans for flere av kompetansemålene etter 7. trinn i naturfag, mat og helse og samfunnsfag. Deltakerskoler vil få tilsendt den ferdige kokeboka og tilhørende materiell kostnadsfritt, og vil få mulighet til å påvirke innholdet gjennom tilbakemelding i en egen prosjektgruppe og/eller ved utfylling av et digitalt spørreskjema.

Litteraturliste
C.D Filippo, C Ducco, M.D Paaola m.fl (2010). Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and rural Africa. 107 (33) 14691- 14696.
Folkehelserapporten (2017). Helsetilstanden i Norge.

Helsedirektoratet (2021). Utviklingen i norsk kosthold. Rapport 2021:12. Helsedirektoratet. Mogensen, B (2022).
REDD BARNA: Klimaundersøkelse. En undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Redd Barna og Miljøagentene (Opinion: rapport).

Opplysningskontoret for frukt og grønt (2023). Frukt og grønt taper på alle fronter – det samme gjør forbrukerne. Skolelaboratoriet i realfag. Universitetet i Bergen. Mangfold, mat og miljø.

Flere artikler