Esther Solhjell Froystein og Fatima Butt pa Ammerud
"Det er ikke urtene, trærne, blomstene eller fruktene vi gir våre barn i skolehagen, men kjærlighet til naturen, kjærligheten til arbeidet, til hjemmet og til jorden, og frem av disse gaver spirer andre smukke blomster, som i barnas hjertelag og karakter bringer rike frukter", skrev skolehagebestyrer Henrik Solheim i 1931. Det er like sant i dag. (F.v. Esther og Fatima ved Ammerud skole.)

Uti vår skolehage

Med prosjektet Dyrk framtida – flere skolehager i Norge løftes skolehagen inn i vår tid. 4000 elever får følge maten fra jord til bord når grønnsaksåkeren blir klasserom.

Vilde og Theodor har høstet løk ved Vik skole.

Oskar tar potetgrevet fatt i åkeren på Ammerud skole.

Skolehagen kommer i alle størrelser og fasonger. Den kan bestå av kun potter, være i pallekarmer, dekke hele fotballbanen, ha utekjøkken og drivhus, eller ingen av delene. Det viktigste er ikke nødvendigvis hvordan den ser ut, men at noen ønsker å bruke og pleie den, så den får vokse seg frodig og blir flittig brukt av mange. (F.v. Styrk og Leon inspiserer tomatplantene ved Vik skole).

Ingen sak å huske hvor rødbetene ble sådd på Vik skole!

Muhammad er klar for innhøsting ved Ammerud skolehage.

I spennet mellom mikro- og makrofokus er det et enormt mulighetsvindu for kunnskapsutvikling. Her fra Nordby skole.

Det bugner av høsteklare grønnsaker i skolehagen på Vik. Elida har sett seg ut en knutekål.

Økologisk Norge jobber med etablering av 40 skolehager fra 2020 - 2023, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

I skolehagen skjer det mye mellom linjene som er direkte relatert til livsmestring. Det er en alternativ læringsarena, som kan vekke nye interesser og som dermed også kan gi nye ferdigheter. Her med hoppende glade barn fra Ammerud skole (Angelina, Muhammad, Younas og Linnea).

Tomatplantene er i gode hender hos Angelina i skolehagen på Ammerud.

Økologisk Norge etablerer i løpet av årene fra 2020-2023 til sammen 40 nye skolehager på Østlandet, og danner et tilhørende nettverk gjennom prosjektet «Dyrk framtida – flere skolehager i Norge». Gjennom prosjektet ønsker Økologisk Norge å løfte skolehagesaken høyere opp på agendaen, og inspirere til at flere etablerer skolehage på sin egen skole.
Prosjektet har laget en skolehagehåndbok og tilhørende nettside for å spre kunnskap om skolehageetablering og drift. Les mer om dette på nettsiden skolehagerinorge.no I tillegg blir skolehageseminaret arrangert hvert år i prosjektperioden i samarbeid med flere aktører i feltet.

Flere artikler