Tonsenhagen AKS kjokken
Tonsenhagen AKS er en av fire aktivitetsskoler i Oslo kommune som deltar som piloter i Matvalgets veiledningsprogram. Målet er å oppnå kommunens målsetting om 50 prosent økologisk i sine matinnkjøp.
Meninger

Ja til mer økologisk mat i det offentlige

15 prosent-målet er historie. Nå er det opp til oss som forbrukere å sørge for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Norge. Med din hjelp kan det offentlige også bli en stor og viktig økoforbruker. Er du med?

Skal du som forbruker og matkunde finne mer økologisk norsk mat i butikken, må flere norske bønder produsere den. Skal norske bønder kunne legge om til økologisk, må de være trygge på å få solgt varene sine. En liten knute, altså. Men det er her kommuner, fylker og staten kommer inn. De er også forbrukere – og de kjøper inn mye mat. En annen ting; Offentlige virksomheter skal ta miljøhensyn ved sine innkjøp. Økologisk mat er miljøhensyn.

ETTERSPØRSELEN er det som nå skal drive utviklingen av økologisk landbruk i Norge framover. Det bestemte Stortingsflertallet da de ga opp 15 prosent-målet på forsommeren i 2018, uten noen konkrete og helhjertede forsøk. Ikke engang i Stortingskantina ble 15 prosent-målet fulgt opp.

Heldigvis er mange andre offentlige kantiner og storkjøkken godt i gang med omlegging. De har satt seg egne mål om minst 15 prosent, eller mer, økologisk mat på menyen. Storsatsingen Økoløft i kommuner, som ble startet høsten 2007, har gitt konkrete resultater. Mange lokal- og fylkespolitikerne satte seg da hårete mål, og kjøkkenfolket brettet opp ermene. Mange barnehager, skoler og kommunale institusjonskjøkken har startet omlegging. Også flere sykehus og deler av Forsvaret har satt i gang. Og de lykkes. Over hundre av dem har nå Debios serveringsmerke, i gull, sølv eller bronse. De lar seg ikke snu nå.

TRYLLEFORMELEN består av mange faktorer. Gode, lokale økologiske råvarer og sesongbasert meny er sentralt. Mer grønt på hver tallerken. Kjøtt er fortsatt på menyen, men i mindre mengder. Passelige porsjoner gir mindre matsvinn. En del av de som er i gang, peker på viktige faktorer som fagkompetanse, kreativitet, vilje, friske midler, tålmodighet og lokalt samarbeid. Dermed følges omleggingen til økologisk av inspirasjon, opplæring og yrkesstolthet på kjøkkenet. Sånt gir arbeidsglede og godt arbeidsmiljø.

Økologisk mat er et godt miljøvalg.

LOKALPOLITIKERE kan bestemme at det skal serveres mer økologisk mat i kommunale barnehager, kantiner og institusjoner. Det du kan gjøre, er å be dem vedta planer for å komme i gang. Prøver de seg med å si at økologisk er altfor dyrt og altfor mye jobb, kan du svare at nei, det blir ikke dyrere. Det har mange kommuner erfart. Ja, gode råvarer koster mer, men man må bare tenke annerledes, så går det i hop, selv på knappe budsjetter. Det finnes spisskompetanse på dette. Gjennom et landsdekkende nettverk av dyktige mat- og miljøveiledere kan Matvalget bistå i alt fra juridisk rådgiving på innkjøpsavtaler, strategisk planlegging, matfaglige kurs, inspirasjonskurs, seminarer, inspirasjonsturer og direkte veiledning på kjøkken.

SAMTLIGE KANTINER i Viken fylkeskommune har et mål om å servere 50 prosent økologisk mat, godkjent og kvalitetsstemplet med Debios sølvmerke. Det har fylkets politikere bestemt.

– Vi startet med tre pilotkantiner, fortalte Magne Skaalvik, rådgiver i utdanningsavdelingen i Viken fylkeskommune til Debios vårmagasin i 2017. – Og for at politikerne skulle se at vi faktisk gjorde noe, valgte vi vår egen kantine i Fylkeshuset i Drammen som én av dem. I tillegg inviterte vi kantinene ved de videregående skolene til å melde seg på. Blant de interesserte valgte vi én ganske stor skole, på Kongsberg, og én mindre, på Eiker, for å få litt forskjellige erfaringer. Nå er vi over i runde nummer to, hvor resten av skolekantinene skal innlemmes i prosjektet. Skaalvik har vært med på å utforme de nye retningslinjene til regionens offentlige kantiner. Disse retningslinjene baserte seg i utgangspunktet på Helsedirektoratets nasjonale føringer om kosthold og helse. Tilleggspunktet om økologi kom direkte fra politisk hold i fylket, forteller Skaalvik.

15 PROSENT-MÅLET har vært viktig for mange. Kongeskipet Norge, Sjøforsvaret, Overhalla storkjøkken, Arendal kommune, Statens hus i Rogaland og Mære landbruksskole er blant offentlige virksomheter som er oppe i en økoandel på minst 15 prosent i sine kjøkken. De står på Debios oversikt per juli 2018 over virksomheter som har fått bronsemerket.

Det er god hjelp å få for alle som vil legge om til en mer bærekraftig meny.

Og når de først er godt i gang, er det mange som fortsetter å strekke seg mot en økoandel på 50 prosent. Da kan de skilte med en sølvfarget Ø. Det har blant annet Overhalla storkjøkken, kantina på statens hus i Drammen og kantina på Tingvoll sjukeheim klart. På toppen av seierspallen med gullmerket, som betyr en økoandel på minst 90 prosent, finner du for eksempel Øyafestivalen, Fosen folkehøyskole, Kjerringøy Ysteri, Carlton Oslo Hotel Guldsmeden og Ekorn Jensens kafe i Kristiansand dyrepark.

MENS DEN OFFENTLIGE ØKOSATSINGEN skyter fart i Sverige og Danmark, sitter norske rikspolitikere og venter på at forbrukerne skal etterspørre økomat i butikker og kantiner. Da må vi spørre. Etter det de har i butikken og etter det de ikke har. Alle barn og alle reklamefolk vet at mas virker. Nå har Stortingsflertallet altså overlatt til deg og alle andre forbrukere å bestemme om det skal serveres økologisk mat i kantina på jobben din, i barnehagen til barna dine, i skolekantinene der du bor og til kommunens eldre og syke som får mat fra kommunale kjøkken.

SÅ SPØR! Spør sjefen og kantineansvarlig på jobben, spør rektor på skolen til barna dine, leder for barnehagen, politikerne i kommunestyret og andre lokale ledere. Fortell dem at økologisk mat er et godt miljøvalg, at det er god hjelp å få for alle som vil legge om til en mer bærekraftig meny, og at man samtidig får mer matglede og arbeidsglede inn på kjøkkenet.

MELD DEG INN i Økologisk Norge. Vi er medlemsorganisasjonen for alle – forbrukere, bønder, bedrifter – som ønsker et mer økologisk og miljøvennlig Norge. Vi jobber for utvikling av økologisk produksjon og forbruk, gjennom inspirasjon og informasjon om økologisk mat. Vi samarbeider bredt med forskere, veiledere, organisasjoner og politikere. Sammen er vi mange og kan gjøre en forskjell. Nå er det opp til oss.

MATVALGET tilbyr veiledning rettet mot storhusholdninger som ønsker hjelp til å legge om til økologiske og bærekraftige måltider. Dyktige mat- og miljøveiledere kan bistå i det som trengs for å legge om. Mer informasjon og inspirasjon finner du på: matvalget.no
Denne artikkelen ble publisert i Ren Mats høstnummer i 2018. Artikkelen er oppdatert.

Flere artikler