Vil du annonsere?

Utgivelsesplan 2018

Nr. 27   Opplag  15 000    På post 13. mars   Materiellfrist  20. februar

Nr. 28   Opplag  15 000    På post 12. juni    Materiellfrist  22. mai

Nr. 29   Opplag  15 000    På post 11. sept   Materiellfrist  21. august

Nr. 30   Opplag  15 000    På post 6. des      Materiellfrist  17. november

Vil du annonsere i bladet eller på nett, kontakt:

Britt Fossum britt@salgsfabrikken.no
Tlf: 900 52 210

Annonsepriser og formater mm: her

Nettannonser skal måle: 940 x 290 Pix. Andre spørsmål om - og materiell til annonser til nettsidene renmat.no og oikos.no kan dere sende: lotte@oikos.no