Vil du annonsere?

Ren Mat tilbyr varierte annonseflater: Tradisjonelle annonser på nett og print, Økotorget, native ads som oppskrifter og artikler på både print, nett, SoMe og i nyhetsbrev.

Vil du annonsere i bladet eller på nett, kontakt:

Sissel Bjerkeset
sissel@polinor.no
Tlf: 922 10 891

Utgivelsesplan 2020

Nr. 35 (1/19) Opplag/sidetall 15 000 (76/68) Materiellfrist 17. feb. Utgivelse 10. mar.

Nr. 36 (2/19) Opplag/sidetall 15 000 (76/68) Materiellfrist 25. mai Utgivelse 15. juni

Nr. 37 (3/19) Opplag/sidetall 15 000 (76/68) Materiellfrist 17. aug Utgivelse 8. sep.

Nr. 38 (4/19) Opplag/sidetall 15 000 (76/68) Materiellfrist 9. nov Utgivelse 1. des.

Her kan du laste ned Medieinfo for 2020.

Andre spørsmål om, og materiell til annonser til nettsidene renmat.no og okologisknorge.no kan sendes til: lotte@renmat.no