Vil du annonsere?

Ren Mat tilbyr varierte annonseflater: Tradisjonelle annonser på nett og print, Økotorget, native ads som oppskrifter og artikler på både print, nett, SoMe og i nyhetsbrev.

Vil du annonsere i bladet eller på nett, kontakt:

Sissel Bjerkeset
sissel@eddapresse.no

Tlf: 922 10 891

Utgivelsesplan 2023

Nr. 47 (1/23) Opplag/sidetall 15 000 (100) Materiellfrist 13. feb. Utgivelse 13. mar.

Nr. 48 (2/23) Opplag/sidetall 15 000 (100) Materiellfrist5. 15. mai Utgivelse 12. juni

Nr. 49 (3/23) Opplag/sidetall 15 000 (100) Materiellfrist 14. aug. Utgivelse 11. sep.

Nr. 50 (4/23) Opplag/sidetall 15 000 (100) Materiellfrist 16. nov. Utgivelse 4. des.

Her kan du laste ned Medieinfo for 2023

Andre spørsmål om, og materiell til annonser til nettsidene renmat.no og okologisknorge.no kan sendes til: lotte@renmat.no