Vil du annonsere?

Ren Mat tilbyr varierte annonseflater: Tradisjonelle annonser på nett og print, Økotorget, native ads som oppskrifter og artikler på både print, nett, SoMe og i nyhetsbrev.

Vil du annonsere i bladet eller på nett, kontakt:

Sissel Bjerkeset
sissel@eddapresse.no

Tlf: 922 10 891

Utgivelsesplan 2021

Nr. 39 (1/21) Opplag/sidetall 15 000 (76/68) Materiellfrist 15. feb. Utgivelse 9. mar.

Nr. 40 (2/21) Opplag/sidetall 15 000 (76/68) Materiellfrist5. 18. mai Utgivelse 8. juni

Nr. 41 (3/21) Opplag/sidetall 15 000 (76/68) Materiellfrist 16. aug. Utgivelse 7. sep.

Nr. 42 (4/21) Opplag/sidetall 15 000 (76/68) Materiellfrist 8. nov. Utgivelse 7. des.

Her kan du laste ned Medieinfo for 2022.

Andre spørsmål om, og materiell til annonser til nettsidene renmat.no og okologisknorge.no kan sendes til: lotte@renmat.no