23.03.2017

Aktivitetsfondets første runde

Resultatet fra første runde i fordeling av midler fra aktivitetsfondet ble endelig avgjort på møte i landsstyret 15. mars. Omtrent halvparten av samlet beløp for 2017 ble delt mellom seks lag. Neste frist for å søke om støtte til planlagte aktiviteter er 1. mai. Ingen grunn til å ta sjansen på å vente til siste søknadsrunde med frist 1. september.

Les mer

Økonytt fra mediene

Oikos Feeds

Oikos i media

Oikos Feeds

Hva skjer?

Se hele kalenderen
Bli medlem

Annonsører

Samarbeidspartnere