21.02.2017

Derfor trenger vi klare økomål

Landbruksmeldingen behandles nå i Stortinget. Regjeringen vil stryke økomålene. Oikos forklarer i dagens kronikk i Nationen hvorfor dette vil være en feilslått politikk, og hvorfor det vil være helt avgjørende for videre satsning på dette området at Stortinget holder fast ved, eller styrker de tallfestede målene for økologisk produksjon og forbruk.

Les mer

Økonytt fra mediene

Oikos Feeds

Oikos i media

Oikos Feeds

Hva skjer?

Se hele kalenderen
Bli medlem

Annonsører

Samarbeidspartnere