31. mars - 2. april 2017: Landsmøte med fagseminar

Landsmøtet med fagseminar i Oikos - Økologisk Norge arrangeres i 2017 den 31. mars til 2. april. Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen og håper på stor oppslutning og hyggelige dager sammen med representanter fra alle lokal-, fylkes-, og regionlag!

Fagseminaret går av stabelen den 31. mars i Vitenparken på Ås. Seminaret arrangeres i samarbeid med fagbladet Økologisk Landbruk og Kore. Tema for seminaret er "Veier til økt jordfruktbarhet og karbonlagring i jord".

Landsmøtet vil bli arrangert på Scandic Hotel City i Fredrikstad. Åpning av landsmøtet finner sted lørdag 1. april. Arrangementet avsluttes med lunsj søndag 2. april.

Saker som skal behandles på landsmøtet (lenker for nedlasting av sakspapirer blir lagt ut innen 18. mars)

 • Sak L01-17 Konstituering av Landsmøtet 2017 (med program)
 • Sak L02-17 Årsmelding med vedlegg 1 og vedlegg 2
 • Sak L03-17 Generaldebatt
 • Sak L04-17 Årsregnskap med revisjonsberetning 2016 med vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3 og vedlegg 4
 • Sak L05-17 Fastsetting av kontingent for 2018
 • Sak L06-17 Refusjon av medlemskontingent 2017 (til utbetaling i 2018)
 • Sak L07-17 Oppdatering av politisk plattform med vedlegg 1
 • Sak L08-17 Midtveisrevidering av strategi og ettårig handlingsplan 2017/2018 med vedlegg 1, vedlegg 2 og vedlegg 3
 • Sak L10-17 Vedtektsendringer med vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3 og vedlegg 4
 • Sak L11-17 Godtgjøring for tillitsvalgte (se Sak L14-17)
 • Sak L12-17 Budsjett 2017 med vedlegg 1 og vedlegg 2
 • Sak L13-17 Landsmøteuttalelser
 • Sak L14-17 Valg (oppdatert versjon)

Sakspapirene sendes alle delegater på e-post senest den 17. mars.

Praktisk informasjon
Landsmøtet er organisasjonenes høyeste organ. Alle medlemmer har tale- og forslagsrett, og de valgte delegatene har stemmerett.

Alle deltagere må ha betalt kontingenten sin i inneværende år!

I følge vedtektene har hvert regionlag rett til tre delegater og hvert fylkeslag har rett til to delegater. Hvert lokallag har rett til en delegat pr. 20 medlemmer, men maksimalt to delegater til sammen. Delegatene velges på årsmøtene i lagene. For mer informasjon om landsmøte se vedtektenes § 5.

Fullstendig program for landsmøte og fagseminar, samt kjøreplan for hele helgen vil bli lagt ut her:

Program for landsmøtet

Kjøreplan for helgen

Program for Fagseminaret

Påmelding

 • Påmelding landsmøte skjer her senest 8. mars: Lenke kommer.
 • Påmelding fagseminaret skjer her innen 24. mars: Lenke kommer.

Obs! Skal du delta på både fagseminar og landsmøtet, må du melde deg på begge steder.

Overnatting, mat og priser
Vi overnatter og spiser middag fredag og lunsj lørdag og søndag på Scandic Hotel City, der landsmøtet arrangeres. Det er mulig å bestille enkeltrom eller dobbeltrom. Overnatting i dobbeltrom med frokost koster xx kr pr pers. Overnatting i enkeltrom med frokost koster xxx kr. Husk også å melde om spesielle matbehov i påmeldingen!

Reise
Vi oppfordrer alle, så langt det er mulig, å reise kollektivt.

Info om transportmuligheter vil bli lagt ut her.

Vi setter opp felles busstransport fra Vitenparken på Ås til Fredrikstad fredag 31. mars like etter at fagseminaret er ferdig.

Vi har et begrenset budsjett, så vær vennlig å benytt billigste reisemåte!

Hvem betaler hva?
Oikos dekker reiseutgifter for alle delegater etter billigste reisemåte (ikke for observatører). Oikos dekker også alle felles måltider for delegater og observatører på under fagseminaret og landsmøtet.

Lagene betaler selv for delegatenes overnatting med frokost. Observatører betaler sin egen overnatting med frokost (lagene kan velge å dekke dette også). Alle betaler sin egen drikke.

Viktige frister:

 • 8. mars: Påmelding landsmøte /innmelding av delegater
 • 8. mars (aller siste frist er 11. mars): Innmelding av saker til dagsorden for landsmøtet (til elin@oikos.no)
 • 24. mars: Påmelding fagseminar

Har du spørsmål om fagseminaret og/eller landsmøtet og/eller ønsker program og sakspapirer tilsendt i posten er du velkommen til å ta kontakt med organisasjonsrådgiver Elin Rømo Grande på elin@oikos.no/ 24 12 41 08.

Hjertelig velkommen til landsmøtet og fagseminaret 2017!

På bildet: Landsmøtedeltakerne i 2016 i Skien.

Foto: Emma Gerritsen

Annonsører

Samarbeidspartnere