19.august: Det store kjøkkenhagekurset-6. Gartneriet, Bygdø kongsgård

Sjette av 7 samlinger i perioden 4. februar til 14. oktober. I løpet av samlingene skal vi lære å planlegge, bygge opp og stelle en kjøkkenhage. Teori og praksis er basert på prinsipper både fra permakultur og økologisk- og biodynamisk hagebruk.


Vi følger vekstsesongen på Gartneriet på Bygdø Kongsgård under ledelse av erfarne gartnere. Hver samling er en blanding av teori og praktiske øvelser. Kurset blir holdt på Gartneriet, og alle samlingene er lagt til lørdager.

Det er mulig å delta på enkeltkurs.

Tema:
Høsting, såing av høstvekster,kompost og grønngjødselv/Linda Jolly

Tid:
19. august, kl 1000-1600

Sted: Gartneriet, Bygdø kongsgård

Kursansvarlige: Linda Jolly og Marianne Leisner

Kontaktperson: marianne.leisner@norskfolkemuseum.noFølgende samlinger er planlagt:

4. februar: Planlegging av kjøkkenhagen, mangfold i hagen, vekselbruk og loggføring. v/Marianne Leisner

4. mars: Hvordan sette i gang? Frø, såjord, snekre egen såkasse, lys og varme. v/Linda Jolly

22. april: Jord, redskaper, jordarbeiding, gjødsling. v/Linda Jolly

20. mai: Utplanting, samplanting, sommerblomster og stauder. v/Linda Jolly

17. juni: Jorddekking, luking, kompostering, direkte såing på friland. v/Linda Jolly

19. august: Høsting, såing av høstvekster,kompost og grønngjødsel.

14. oktober: Avslutning av vekstsesong, lagring,forberedelse av neste års vekstsesong. v/Linda Jolly


Du finner invitasjon med mer informasjon her

Annonsører

Samarbeidspartnere