19.-21. januar: Kurs i andelslandbruk. Aurland/Ås

Sogn Jord- og Hagebruksskule, NORSØK, Landbruk Nordvest SA og Oikos – Økologisk Norge har gått sammen om å tilby et innholdsrikt kurs i andelslandbruk. Kurset går over tre samlinger, to i Aurland og èn på Ås/NMBU.

Målgruppe: Bønder, gartnarar, andelshavarar som er i gang med eller som planlegg å starte opp andelslandbruk.

Kursmål: Bygge opp kunnskap og kompetanse blant initiativtakarane til nye andelslandbruk, samt styrke eksisterande andelslandbruk med konkrete tips og verktøy til å vidareutvikle sine konsept.

Tid/dato: 1. samling: 19.-21. januar 2017, Aurland. 2. samling: 20.-22. april 2017, Aurland. 3. samling: 31.08.-2. september 2017, Ås.(torsdag 18 - 21, fredag full dag, laurdag til lunsj)

Kursavgift: Kr 1.500,- per deltakar for alle tre samlingane, kost og overnatting kjem i tillegg.

Påmelding til Sogn Jord- og Hagebruksskule. Epost: paamelding.sjh@sfj.no eller telefon: 57 63 71 00.

Frist for påmelding
er den 1. desember 2016. Kurset er avgrensa til 24 deltakarar.

Ta kontakt med Jorunn Barane om du har spørsmål på epost: jorunn.barane@sfj.no eller mobil: 970 05 951.

Les mer om kursinnhold, bidragsytere i invitasjonen herFoto: Nathaniel P. Mead

Annonsører

Samarbeidspartnere