Viktige økopolitiske saker

Kommer Landbruks- og Matdepartementet med en offensiv handlingsplan for utvikling av økologiskproduksjon og forbruk?

Det er bebudet at Landbruks- og Matdepartementet tidlig på nyåret vil komme med en egen handlingsplan for økologisk produksjon og forbruk.  Oikos har spilt en rekke forslag til økologisk handlingsplan og venter i spenning på hva som kommer med.  Tidlig i vår kom Møtearenaen for økologisk produksjon med et forslag til handlingsplan.

Finn dokumentet på http://www.slf.dep.no/

 

Synspunkt sendes: Reidar Andestad

reidar@oikos.no