Spørreskjema for bønder med sau, geit, kanin, lama og alpakka

Vi vil veldig gjerne høre fra deg dersom du har økologiske dyr, dyr i karens, eller konvensjonelle dyr som du vurderer å legge om til økologisk produksjon.

Kopier alle spørsmålene under og send mail ved å klikke på: maiken@oikos.no

For mer informasjon se her

 

Forstudie Økologisk Ull:


Dette er en liste over spørsmål som vi gjerne vil ha svar på. Spørsmålene kan være mer eller mindre relevante for din/deres situasjon, men vi vil gjerne ha så fullstendige svar som mulig for å kunne danne oss et bilde av hvordan mulighetene for en norsk produksjon av norsk økologisk ull ser ut i nærmeste fremtid. Dersom dere har noe dere gjerne vil dele med oss som ikke dekkes av spørsmålene, ber vi dere om å fylle det inn under andre kommentarer nederst i skjemaet.

 

På forhånd tusen takk for hjelpen

 

Mvh Maiken Pollestad Sele & Nora Olafsdatter Krogh.

 


Spørsmål til bønder som har økologisk sau/geit/kanin, lama, alpakka eller  dyr i karens.

 

-Hva slags saue-/geiteraser har dere?

-evt. kaniner, lama, alpakka?

 

-Hvor mange dyr har dere? Hvor mange er vinterfôra?

 

-Hvor går dyrene på beite? (Fjell/skog/innmark)?

 

-Hvor mange lamme-sauer/geiter har dere per år/ i gjennomsnitt?

-hvor mange andre fødsler?

 

-Hvor mange lam(andre dyr) leverer dere til slakt i året?

 

-Leverer dere til slakt både til påske og høst, eller kun om høsten? Hvordan fordeler dette seg eventuelt på antall?

 

-Hvilken klasse/r er det på ulla dere leverer?

 

-Hvilken ullstasjon tar i mot ulla dere leverer?

 

-Er ulla ren, eller inneholder den mye rusk og planterester?

 

-Hvilke farger er det på ulla? Hvis det er forskjellige farger, hvor mange kilo/tonn er det av hver farge?

 

-Leverer dere ull utenom slakting (vårklipping)?

 

 -Høres det attraktivt ut for dere å være med på oppstart av sertifiserte økologiske ullprodukter (ferdige produkter som er sertifisert gjennom hele verdikjeden) i Norge?

 

 

 

Spørsmål til bønder som driver økologisk men holder konvensjonell sau/geit/andre ulldyr.

 

-Vurderer dere å legge om dyreholdet slik at dette også blir øko-sertifisert?

 

-Vil det være motiverende for omlegging dersom ulla leveres til produksjon av økologiske produkter heller enn å forsvinne i mengden av konvensjonell  ull/ikke bli brukt?

 -Høres det attraktivt ut for dere å være med på oppstart av sertifiserte økologiske ullprodukter (ferdige produkter som er sertifisert gjennom hele verdikjeden) i Norge?

 

 Til alle:

 

-Andre kommentarer?

 

 

 

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder: Maiken Pollestad Sele, maiken@oikos.no,

tlf:23 10 96 40 mob: 41 20 22 40

 

Prosjektmedarbeider: Nora O. Krogh, nora@oikos.no tlf: 976 01 776