NYHETSBREV NR 01/11 FRA OIKOS – ØKOLOGISK NORGE

Nyhetsbrev 11. Januar 2011

Verdens bier må reddes!

 

I hele verden dør milliarder av bier og dette setter matproduksjonen i fare, skriver Avaaz.org. Vitenskapelige studier legger skylden på en gruppe giftige sprøytemidler kalt neonicotinoider. Fire europeiske regjeringer har allerede forbudt disse sprøytemidlene, nå må EU og USA følge etter, det er vår eneste sjanse til å redde biene fra utrydning, mener Avaaz.org.

 

- Det er også viktig hva som skjer med bruk av disse sprøytemidlene i Norge, sier rådgiver i Oikos - Økologisk Norge, Maiken Pollestad Sele. Mattilsynet på Ås ved rådgiver Roger Holten, bekrefter at sprøytemidelet imidacloprid, som er et neonikotinoid, er tillatt å bruke i Norge. - Det kan bare brukes i drivhus, ikke utendørs, bl.a. på grunn av hensyn til bier, forklarer Holten. Imidacloprid brukes imidlertid også på frø. Mattilsynet vil se nærmere på om det er flere sprøytemidler i neonikotinoid-gruppen som er i bruk i Norge, og komme tilbake til oss med utfyllende informasjon. Det er veldig viktig og bra at Mattilsynet tar tak i dette, og vi lover å følge opp, sier Sele. Følg med på Oikossidene i morgen for oppfølgingssaken.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge / Avaaz.org

 

Globalt økomarked på 420 milliarder

 

Det globale markedet for økologiske varer har merket konsekvenser av finanskrisen og lavkonjunkturer. Men ikke verre enn at det fortsatt har vært en vekst og salget er på vei opp igjen. I 2009 ble den samla veksten i økologisk omsetning på 4,7 % til 420 milliarder kroner. I de siste årene før dette har veksten vært tosifret, skriver Organic Monitor i London i sin årlige rapport.

 

- Dermed har det globale økomarkedet i 2009 vært mer positivt enn utviklingen i Norge 1.halvår 2010, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. I verdi økte økologisk omsetning i Norge i 2009 med hele 9,6 %, det dobbelte av snittet globalt.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge / Organic Monitor

 

 

Økomelk med gunstig kvalitet

 

Mye grasbeiting for kyr er positivt for melkekvaliteten. Ofte får økologiske kyr mer grovfôr enn konvensjonelle, og dette gir flere gunstige stoffer i melka, i følge en dansk undersøkelse.

 

- Selv om forskjellen mellom økologisk og konvensjonell melkeproduksjon kan være mindre i Norge enn i Danmark, er disse funnene interessante, sier fagsjef Jon Magne Holten i Oikos - Økologisk Norge.

 

Kilde: Oikos - Økologisk Norge / Økologisk Landsforening