Norge ledende på økofisk

-Det bør være viktig for Norge å være ledende i kvalitet og i kvantum innen økologisk oppdrett, siden markedet for økologisk fisk er raskt voksende. Det er gledelig at norske selskaper i løpet av få år har bygd seg opp som viktige aktører, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos, fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk .

 

 

Nye tall fra Debio

Morten Ingvaldsen i Debio opplyser at 21 selskaper er godkjent innen økologisk oppdrett i Norge per 31.12.08.  Det er 10 selskaper innen fiskefôr, 3 på smolt, 5 på fiskeoppdrett og 3 på fiskeslakteri.   Det er en klar vekst fra året før.

 -Oikos mener dette er en gledelig utvikling.  Myndighetene har også lyst ut 5 nye konsesjoner for økologisk oppdrett, det har ikke skjedd tidligere og viser at myndighetene nå tar viktige grep for å styrke den økologiske oppdrettsvirksomheten i Norge.  

 

Norge størst i verden

Ut fra foreløpig informasjon om rapport om økologisk oppdrett "Organic Aquaculture 2008 - Production and Markets" fra Organic Services er Norge størst i verden på volum gjennom oppdrettslaks og oppdrettstorsk.  Norge er også flinkest i klassen med at 100 % av den økologiske lakseproduksjonen kommer ut på markedet som økologisk, mens snittet globalt er at 25 % av produksjonen selges som konvensjonell sjømat, sier Reidar Andestad i Oikos. 

 
Økologisk regelverk
Oikos arbeider med å påvirke EUs sertifiseiringssystem som forventes å komme på plass 
sommeren i 2009. Organisasjonen har spilt inn forslag på et noe strammere økologisk 
regelverk enn det til nå har vært utviklet.  Smittespredning og sykdomsproblem i 
oppdrettsfisk har blitt et alvorlig problem på grunn av den industrielle strukturen som 
denne næringa har fått. - Oikos mener økologisk akvakultur kan bidratil mer spredt 
og miljøvennlig fiskeoppdrett i Norge. Gjennom et strengere regelverk som gir bedre 
fiskehelse og et positivt energiregnskap, så vil forbrukerne som handler økologisk få 
et bedre alternativ og velge mer sjømat, mener Andestad. 

 

Økofisk utvikling i Norge

I Norge er det Debio som sammen med svenske Kräv har stått for godkjenning og kontroll av om oppdrettsanleggene og fisken er økologisk.  Det stilles vesentlig strengere krav til fiskevelferden for fisken med bedre plass i merene og krav til transport enn for konvensjonell oppdrett.  Videre er det kun lov å bruke økologisk fôr og det er strenge krav til medisinering, mot rømming og for avfallshåndtering.  - Det gjør økologisk oppdrettsfisk dyrere å produsere, sier Andestad, samtidig er forbrukerne normalt villig til å betale ekstra for kvaliteter og smak de får gjennom økologisk produksjon. Ofte får laksen det kjemiske stoffet Emamektin mot lakselus i fôret, det er ikke lov i økologisk oppdrett. 

 

Store kjeder satser på økofisk

De store kjedene Whole Food og Wal-Mart er aktive i å stille krav til oppdrettsfisk som de mener blir mer og mer viktig når det nå blir mindre tilgang på villfisk. (kilde Washingtonpost 15.juli 08). 

I Norge er økologisk fisk et relativt nytt produkt på markedet og foreløpig er det kun de mer velassorterte butikkene som fører økologisk fisk. Markedssjef i Oikos, Kersti Mathiassen opplyser at i Coop finnes det økologisk røkt laks både hele stykker og skivet, mens Ultra, Meny og Smart Club har også økologisk oppdrettstorsk i tillegg til røkt og fersk/frossen laks. ICA har røkt laks under merket "I love eco", samt frosne laksefileter og torsk. Rema har frosne laksefileter under navnet "Det gode hav".  -Så det er bare å gå på fisketur etter økologisk fisk i butikken!

 

Oslo 27.01.09

 

 

For fleire opplysninger:

Reidar Andestad 41 27 16 64, 23 10 96 45 e-post reidar@oikos.no