10%-klubben

Oikos har gjort beregninger på hvor mange kommuner i Norge som har nådd målet om 10 % økologisk landbruksareal. 66 kommuner har nå mer enn 10 % økologisk areal.

Stortingsmelding nr 19 (1999-2000) setter som mål at 10 % av landbruksarealet i Norge skal være økologisk innen 2010. Økologisk landbruk bygger på føre-var prinsippet og er en miljøvennlig driftsform som tar hensyn til dyrevelferd, bruk av lokale ressurser og kvalitet.

Oikos gratulerer de kommuner som har nådd 10 %-målet! Alle kommuner som har nådd målet, mottar et diplom fra Oikos. Samtidig vil vi oppfordre kommunene til å aktivt arbeide for en videre omlegging av landbruksarealet til økologisk, og selv bidra til å øke etterspørsel og forbruk av økologisk mat i lokalmiljøet.

Mer info

Se diplomet her.

 

Disse kommunene har over 10 % økologisk landbruksareal:

  2003 2004 2005 2006 2007 2008
  pr 31.12 pr 31.12 pr 31.12 pr 31.12 pr 31.12 pr 31.12
Østfold            
Hvaler 19,8 24,8 26,3 26,5 26,2 28,5
Rømskog 12,4 13,5 13,6 13,5 13,2 7,5
Sarpsborg - - - - 10,2 11,1
Moss - - - - - 14,3
             
Akershus            
Bærum 10,1 12,3 12,8 12,4 12,9 13,6
Rælingen 12,8 17,2 20,0 22,4 29,4 35,1
Hurdal 13,1 13,2 10,0 - - 10,7
Asker - 10,9 12,0 12,5 14,3 15,0
Eidsvoll - 10,1 12,0 12,7 13,1 13,6
             
Oslo            
Oslo - - 11,9 15,5 11,3 18,4
             
Hedmark            
Tolga 10,8 11,4 12,8 12,2 16,4 20,2
Tynset - - - - 11,6 12,8
             
Oppland            
Etnedal 11,2 11,3 11,6 12,4 12,5 11,5
Nordre Land 10,1 - 10,5 11,4 12,3 12,1
Jevnaker - - 10,8 13,5 14,6 16,1
Vang - - - 10,1 - -
             
Buskerud            
Gol 13,8 16,6 17,8 17,7 15,4 17,3
Hemsedal - 12,9 13,1 12,8 12,1 12,5
Krødsherad 10,7 11,0 10,9 12,4 12,7 12,2
Flesberg - 16,9 16,2 20,2 19,3 19,3
Rollag 12,6 12,5 12,2 - - -
Nore og Uvdal 11,4 11,0 - 10,0 - -
Kongsberg - 12,1 11,4 12,2 14,1 15,2
Modum - 12,0 10,4 11,3 11,5 12,7
Sigdal - - 10,8 10,6 12,4 12,6
Lier - - 10,0 10,8 13,1 14,5
             
Vestfold            
Horten 11,0 11,4 11,4 11,8 11,5 11,4
Tjøme 10,6 16,2 16,1 18,7 29,0 29,4
Sande - - 10,7 13,1 14,1 16,0
             
Telemark            
Skien 16,2 16,2 17,8 17,6 17,6 17,2
Hjartdal 12,8 13,6 12,0 10,7 - -
Seljord - - - 10,7 12,0 13,1
Fyresdal 12,5 13,7 11,4 15,8 16,4 17,0
Kragerø - - - 10,0 - 15,6
             
Aust-Agder            
Iveland - - - 10,2 - -
Valle - - - 15,4 15,1 22,1
Bygland - - - - - 18,5
             
Vest-Agder            
Åseral 11,0 10,7 10,6 - 10,8 10,8
Lyngdal - 12,0 12,3 13,5 13,8 12,8
             
Hordaland            
Austevoll - - - - - 13,6
             
Sogn og Fjordane            
Balestrand 12,6 13,3 14,3 11,0 15,5 13,5
Aurland 14,2 15,9 16,0 16,1 16,8 16,3
Selje 11,6 - - - 11,6 -
Flora - 11,0 12,7 11,5 13,2 14,5
Bremanger - - - - - 12,1
             
Møre og Romsdal            
Sykkylven 14,8 17,7 17,4 17,7 18,4 16,9
Midsund - - - - 11,8 17,0
             
Sør-Trøndelag            
Frøya 20,9 16,3 20,5 19,8 20,3 22,4
Holtålen 27,3 27,7 31,4 32,6 34,8 37,7
Midtre Gauldal 11,1 11,3 10,9 11,1 11,5 11,3
Melhus 14,9 15,5 16,2 16,1 16,7 16,7
Skaun 13,6 14,1 14,9 15,5 17,0 17,6
Tydal 12,9 13,8 12,4 13,7 15,6 15,2
Agdenes - 14,1 17,2 17,2 20,2 20,4
Rissa - - 10,3 14,3 15,1 15,7
Bjugn - - - - 14,2 -
Åfjord - - - - - 10,6
             
Nord-Trøndelag            
Høylandet - - 10,6 11,8 16,8 19,9
Røyrvik - - 10,1 - 16,2 10,2
Namdalseid - - - - 14,4 19,0
Leksvik - - - - 12,7 13,7
Fosnes - - - - - 11,7
             
Nordland            
Vevelstad - - - 23,9 19,7 19,3
Vefsn - - 10,7 11,3 11,0 13,0
Nesna 14,1 14,4 15,5 18,8 19,1 24,5
Hamarøy 12,9 12,5 12,9 12,8 13,3 -
Tjeldsund - - 10,3 11,2 10,6 12,9
Gildeskål - - 11,7 11,6 22,1 20,1
Bindal - - - - 10,6 10,0
Øksnes - - - - 10,4 -
Vestvågøy - - - - - 15,2
             
Troms            
Karlsøy - - - 11,5 19,8 10,9
Tranøy - - - - - 21,9
Målselv - - - - - 10,3
Bardu - - - - - 10,3
             
Antall kommuner 30 37 48 52 58 66Fylkesoversikt (pr 31.12.2007)

Fylke % økologisk areal
Østfold 4,7
Akershus 4,5
Oslo 11,3
Hedmark 5,3
Oppland 3,6
Buskerud 8,0
Vestfold 4,4
Telemark 7,6
Aust-Agder 3,7
Vest-Agder 5,1
Rogaland 0,8
Hordaland 2,6
Sogn og Fjordane 4,2
Møre og Romsdal 4,2
Sør-Trøndelag 8,6
Nord-Trøndelag 6,3
Nordland 5,4
Troms 2,9
Finnmark 1,9

 

Bakgrunn for tallene 2008:
Oikos har nå sjekket areal, både totalt landbruksareal og økologisk+karensareal i samtlige kommuner. Totalt landbruksareal i kommunen pr 31.07.2008 er hentet fra SLFs produksjonstilskuddsregister. Økologisk+karensareal er hentet fra Debio pr 31.12.2008.

Bakgrunn for tallene 2007:
Oikos har nå sjekket areal, både totalt landbruksareal og økologisk+karensareal i samtlige kommuner. Totalt landbruksareal i kommunen pr 31.07.2007, hentet fra SLF. Økologisk+karensareal, hentet fra Debio pr 31.12.2007.

Bakgrunn for tallene 2006:
Oikos har nå sjekket areal, både totalt landbruksareal og økologisk+karensareal i samtlige kommuner. Totalt landbruksareal i kommunen pr 31/7-06, hentet fra SLF. Økologisk+karensareal, hentet fra Debio pr 31/12-06.

Bakgrunn for tallene 2005:
De samme kommunene som i 2003 var i nærheten av å ha 10 % økologisk landbruksareal er også blitt justert for godkjent økologisk areal av Debio pr 31/12-05. Totalt landbruksareal i kommunen for 2005 er pr 31/7-05, hentet fra SLF. Tallene fra SLF er foreløpige.

Bakgrunn for tallene 2004:
De samme kommunene som i 2003 var i nærheten av å ha 10 % økologisk landbruksareal er også blitt justert for godkjent økologisk areal av Debio pr 31/12-04. Totalt landbruksareal i kommunen for 2004 er pr 31/7-04, hentet fra SLF. Tallene fra SLF er foreløpige.

Bakgrunn for tallene 2003:
Statistisk Sentralbyrå med tall fra Statens Landbruksforvaltning har beregnet antall kommuner som nådde 10%-målet ved å legge til grunn antall daa det har blitt søkt om økologisk produksjonstilskudd for i forhold til totalt landbruksareal i kommunen. Dette var pr 1/7-03. Oikos har justert dette i forhold til faktisk godkjent økologisk areal av Debio pr 31/12-03.

Oikos har ikke undersøkt alle kommunene i landet, men tatt utgangspunkt i de kommuner som Statistisk Sentralbyrå fant hadde tilnærmet 10% økologisk areal pr 31/7-03. Det kan derfor hende at det finnes noen kommuner som de siste to årene har hatt en stor økning i økologisk areal som ikke er med på denne oversikten.