ODISSA - Utviklingsprosjekt i Zambia, sørlige Afrika

I perioden mars 2006- februar 2007 gjennomførte Oikos et pilotprosjekt med spesiell fokus på økologisk bomull - kalt ODISSA (Organic Agriculture Development in Sub-Saharan Africa). Prosjektet har blitt videreført med første ordinære år i 2007 og fortsetter i 2008. Det er et samarbeidsprosjekt med organisasjoner og myndigheter i Zambia, med informasjonsutveksling og samarbeid også med Uganda (Malawi og Zimbabwe). Prosjektet er støttet av Norad, Forum for Utvikling og Miljø og Solidaridad (Holland).


 For information in English, German or Spanish please contact the project manager, see contact information below.

Workshop: En samling for alle samarbeidspartnere for utredning og videre planlegging av prosjektet.
Forskning: Det skal involveres forskere for å støtte bøndenes behov for dokumentasjon og anvendt forskning.

 


Følgende aktiviteter ble gjennomført i løpet av pilotprosjektet:

Produksjon: En gruppe bønder med interesse for økologisk produksjon får kurs i Zambia og begynner med produksjon av økobomull.
Utdanning: Det planlegges akademisk kurs i økolandbruk i samarbeid med Makerere Universitet og Martyrs Universitet i Uganda.


 

2007/08:

Produksjon: Sammen med våre partnere har vi gitt kurs til 1128 småskala bønder i Zambia så langt.

Videreforedling: Vi har søkt om midler til maskineri for å kunne ta første del av videreforedlingen av bomullen lokalt, slik at bøndene kan tjene mer og ikke bare selge råvare.

Utdanning: I september 2008 avholdes intensivkurs i økologisk landbruk  på Universitetet i Zambia for studenter på bachelor og masternivå. Kurset er utviklet i samarbeid med Martyrs og Makerere Universiteter i Uganda.

Forskning: Universitetet i Zambia har etablert forskningsfelter med dryppvanning. GART( Golden Valley Agricutlural Reseach Trust) er i gang med forsøk på 5 ulike felter.


Det vil komme mer informasjon, også på engelsk, etter hvert som flere aktiviteter er gjennomført.

For information in English, German or Spanish, please contact the Project Manager

 


Prosjektleder/Project Manager: Maiken Pollestad Sele, Oikos.
Tlf 23 10 96 40/42 (dir.)
E-post: maiken@oikos.no

Spør gjerne dersom du lurer på noe!

 

Gloria Musowa er rådgiver for økologisk bomullsproduksjon i

Chongwe-disktriktet utenfor Lusaka i Zambia

 

Den første gruppen bønder som har fått kurs gjennom ODISSA - fra landsbyen

Twikatane i Chongwedistriktet utenfor hovedstaden Lusaka.