Verv 2007

Under vises en oversikt over ulike verv ansatte og sentralt tillitsvalgte har i Oikos.


Aktivitet Type verv Navn E-post Telefon

Andelslandbruk/CSA

Referansegruppe

Aage Steen Holm

aage@oikos.no

23109644

Bondens Marked

Styringsgruppe Reidar Andestad

reidar@oikos.no

23109645

Dagligvarehandelens økoforum

Kersti Mathiassen

kersti@oikos.no

23109643

Debio Styret (nestleder) Ola Cato Lie

olaclie@brednett.no

62420112

EuroCot Europeisk arbeidsgruppe Maiken Pollestad Sele

maiken@oikos.no

23109642

Møtearena for økologisk produksjon og forbruk

Medlem


Medlem (vara)

Reidar Andestad

Maria Bjune

reidar@oikos.no


mb@norgesvel.no

23109645


41479067

Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) Styret Maria Bjune

mb@norgesvel.no

41479067

Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene?
Bioforsk Økologisk/NILF
Referansegruppe


Referansegruppe
(vara)
Kurt Atle Hansen

Aage Steen Holm

kurtatle@online.no


aage@oikos.no

90944275


23109644

Grønn Hverdag Rådet Idun Bjerkvik Leinaas

idun@oikos.no

23109649

Handelskampanjen Maiken Pollestad Sele

maiken@oikos.no

23109642

Handlingsplangruppa for Agder Medlem Marit Grinaker Wright

grobladet@oikos.no

37040997

Miljøhuset G9 Styringsgruppe Reidar Andestad

reidar@oikos.no

90202633

Miljøhuset G9 Husgruppe Idun Leinaas

idun@oikos.no

23109649

More&Better-kampanjen Maiken Pollestad Sele

maiken@oikos.no

23109642

Nettverk for Mat og Miljø ?

 

 

Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) Styret Marit Sundt

maritsundt@yahoo.no

90724078

Organic food - pregnancy and health Referansegruppe Aage Steen Holm

aage@oikos.no

23109644

Oslo Miljøfestival Styringsgruppe Maiken Pollestad Sele

maiken@oikos.no

23109642

Prismelding Økologisk frukt og grønt Leder/Ansvarlig Arne Borgeraas

aborgera@online.no

35545133

Prosjekt 80i08 Styringsgruppe Reidar Andestad

reidar@oikos.no

90202633

Sameksistens GMO/ikke-GMO,
Mattilsynet
Referansegruppe Aage Steen Holm

aage@oikos.no

23109644

Stiftelsen NORSØK (Norsk senter for økologisk landbruk) Styret

Styret (vara)
Erik Moen

Solveig Haglund
Tekstilpanel Maiken Pollestad Sele

maiken@oikos.no

23109642

Temagruppe Bærekraftig produksjon og utvikling,
ForUM
Maiken Pollestad Sele

maiken@oikos.no

23109640

Temagruppe Matsikkerhet,
ForUM
Maiken Pollestad Sele

maiken@oikos.no

23109642

Økomat Agder Styringsgruppe (leder)
Marit Grinaker Wright

grobladet@oikos.no

37040997

Årets øko-leverandør, Den norske matfestivalen Jury Reidar Andestad

reidar@oikos.no

90202633

15 % økologisk mat i forsvaret, Bioforsk Økologisk Referansegruppe Kersti Mathiassen kersti@oikos.no
23109643
Økt Økologisk, Norsk Bonde- og Småbrukarlag/Bioforsk Økologisk Referansegruppe

Aage Steen Holm aage@oikos.no
23109644
Økologisk frukt, Gartnerhallen m.fl. Prosjektmedarbeider


Referansegruppe
Marianne Bøthun

Kersti Mathiassen
mariboth@hotmail.com


kersti@oikos.no23109643
Årsmøtet i Debio Ordfører Marit Grinaker Wright

grobladet@oikos.no

37040997