Økologisk landbruk – moderne byutvikling

Regjeringen forsterker jordvernet i bynære strøk. Det sikrer innbyggerne i byområdene fortsatt nærkontakt med landbruksdrift. Ny urban forskning viser at det er et voksende ønske i byene om direkte kontakt med og medvirkning i matproduksjon. Oikos vil arbeide for at økologisk landbruk blir en integrert del av moderne byutvikling.

- Bodin gård representerer en fantastisk ressurs for å utvikle aktiviteter og drift som imøtekommer Bodøsamfunnets behov i framtida. Dette omfatter mer enn mat, sier nyvalgt leder Kristen Ulstein.


Pressemelding, Oslo, 29. mars 2007. Uttalelse vedtatt på Oikos Landsmøte i Bodø.
Oikos - Økologisk Landslag, har under landsmøteseminaret i Bodø fått informasjon om mulighetene innen bynært landbruk. Potensialet i Bodin gård ble brukt som eksempel. Med bakgrunn i opplysningene fra råden for økonomi i Nordland fylkeskommune, som eier av gården, og med kjennskap til de vedtak som er fattet av statlige organ om Rønvikjordene, er det rimelig å forutsette at Rønvikjordene ikke bygges ut.

Landsmøtet til Oikos - Økologisk landslag oppfordrer eierne og andre beslutningstakere til Bodin gård, til å belyse nye løsninger for bruk av gården. Slike alternativer må inkludere fortsatt økologisk drift, samt tiltak som på ulike vis sikrer stor grad av forbruker- og samfunnsretting av landbruket. Konkrete eksempler på dette ble presentert både på folkemøte den 22/3 og på Oikos’ seminar den 23/3. Oikos ønsker gjerne å bistå Miljøfylket Nordland med dette utviklingsarbeidet.

Forsker Grete H M Jørgensen fra UMB så positivt på muligheter til å legge ny forskningsaktivitet til Bodin gård, da det er mangel på tilsvarende muligheter til forskningsprosjekter. Maria Bjune fra Norges Vel viste eksempler på bynært andelsjordbruk i Norge og Europa. Dette innebærer tett samarbeid og bindende avtaler mellom forbruker og produsent. Gevinsten er sikker økonomi for produsenten, matglede, praktiske og sosiale muligheter for andelseierne. Etterspørselen etter slike samarbeid er økende.

Det ligger gode muligheter for samarbeid med storkjøkken i byen om produksjon av krydder og grønnsaker. Det er gode muligheter for å videreforedle produkter fra gården, siden markedet ligger rett utenfor tunet. Andre muligheter er terapeutisk arbeid, ivaretakelse av historiske produksjonsmetoder og bevaringsverdige husdyrraser fra landsdelen.

Med økologisk drift kan også oppgaver for energi og kretsløp i boligområder inntil gården løses gjennom gårdens produksjon. Dette gir varierte muligheter og mange bein å stå på for den store gården som kan bli det grønne hjertet i byen.For ytterligere informasjon kontakt:
Oikos Nord: Håkon B Bø, leder, hakon@heltgronn.net, tlf 905 36 166
http://www.oikos.no/Om Oikos - Økologisk Landslag
Oikos er en medlemsorganisasjon stiftet 3. september 2000 gjennom en sammenslåing av Norsk Økologisk Landbrukslag (NØLL), Norsk Økologisk Urtelag (NØU) og Økoprodusentane. Oikos arbeider for å fremme målene og idegrunnlaget i økologisk landbruk og styrke det økologiske miljøet i Norge. Medlemmene består av både produsenter og forbrukere (1800 medlemmer i 2006).