Jordbruksforhandlingene: Offensivt fra staten - pinlig fra jordbruket

Pressemelding 8. mai 2006 fra Oikos - Økologisk Landslag


Statens tilbud viser en vilje til satsning på økologisk landbruk med forslag til flere tiltak for å styrke produksjonen av økomat med en samlet økning på 36 millioner kroner. Dette er helt nødvendig for å svare på de siste års økning i etterspørselen. Særlig spennende er målsetningen om at en vesentlig del av saueproduksjonen skal bli økologisk. –Dette er et riktig grep for en næring som i utgangspunktet ligger tett opp til økologisk drift. En slik offensiv satsning vil kunne gi nye markedsfordeler og posisjonere næringen politisk gjennom en økt satsning på miljø og dyrevelferd, sier Per Christian Rålm, daglig leder i Oikos – Økologisk Landslag. Satsningen viser en offensiv tankegang fra regjeringen og reell vilje til nytenkning i landbruket. Dette gjør jordbrukets eget krav på økologisk landbruk pinlig defensivt.

Kontakt:
Per Christian Rålm
Daglig leder
Oikos – Økologisk Landslag
Tlf: 917 28 038 (mob) / 23 10 96 45 (dir.)