NYHETSBREV NR 36/07 FRA OIKOS

NYHETSBREV 16. NOVEMBER 2007

TINE vil gi merpris til alle økologiske melkeprodusenter
I går vedtok konsernstyret i TINE at de geografiske klyngene som avgjør om økomelk-produsenter får merpris, skal opphøre fra nyttår av. Dermed får alle som leverer økologisk melk til TINE merpris på 60 øre, også i karensperioden. -For økologiske produsenter er det svært gledelig at klyngene nå blir opphevet slik at bønder over hele landet som produserer økomelk, får merpris. Dette er en seier for Oikos som i flere år har bedt TINE om å satse offensivt og fjerne klyngene, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos i en kommentar til TINEs nye økostrategi.

Kilder: www.tine.no, http://www.oikos.no/


Rekeskall til økologisk gjødsel
I disse dager startes et unikt prosjekt der marint avfall skal brukes som gjødsel og dermed gjøre det nordnorske landbruket mer økologisk i fremtiden. –Rekeskall som gjødsel for poteter kan gi økt verdiskaping, sier Jaran Rauø i Stella Polaris. Et forprosjekt viser at dette gir lovende resultater, og produsentorganisasjonen Ottar og rekeprodusenten Stella Polaris har nå tatt initiativet til det blå-grønne prosjektet. Regjeringen har som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i Norge skal være økologisk innen 2015. –I gamle dager brukte man fiskeavfall som gjødsel, og det er her vi fikk idéen vår fra, sier daglig leder i Tromspotet Halgeir Jakobsen.

Kilde: www.kyst.no, 9/11-07
http://www.kyst.no/index.php?page_id=57&article_id=79385


Stor interesse for økologisk fruktdyrking i Hardanger
På et informasjonsmøte på vestsiden av Ullensvang nylig møtte mer enn 50 stykker opp for å bli orientert om mulighetene for økologisk fruktdyrking. Marianne Bøthun er prosjektleder for prosjektet Økologisk frukt, et samarbeidsprosjekt der Oikos deltar. Hun mente at økologisk dyrking kan være det som redder den norske fruktnæringa.

Kilder: Hardanger Folkeblad, 12/11-07 og Oikos


Gårdsbesøk for å lære om økologisk mat
Medarbeidere i barnehager og andre virksomheter i Oslo kommune har vært på økologisk gårdsbesøk i Skjeberg for å bli bedre kjent med hvordan maten produseres. Til sammen deltar 30 barnehager, skolefritidsordninger og sykehjem i Oslo kommunes pilotprosjekt ”Økologisk mat i Oslo kommunes virksomheter”. Hensikten er å samle erfaringer med hvordan Oslo kan ta i bruk økologisk mat.

Kilde: www.oslo.kommune.no, 13/11-07
http://www.oslo.kommune.no/article98688-7690.html


Miljøsamarbeid i Arendal
Arendal-festivalene Canal Street, Norwegian Grand Prix og Hove-festivalen går sammen om å løse utstyrs- og logistikkutfordringene. Sammen profilerer de seg på kombinasjonen natur og intim bebyggelse, og satser stort på miljøprofil. Det skal utvikles felles styringsverktøy for bærekraftige arrangementer, deriblant innen områdene renovasjon, økologisk mat og reduksjon av utslipp.

Kilde: www.arendals-tidende.no, 9/11-07
http://www.arendals-tidende.no/nyhet.cfm?nyhetid=1668