NYHETSBREV NR 35/07 FRA OIKOS

NYHETSBREV 9. NOVEMBER 2007

Store Eu-land vil senke moms på økomat
Frankrike og Storbritannia vil fremme salget av økologiske produkter, og har sendt et felles brev til EU-kommisjonen der de krever at momsen på de økologiske produktene senkes. Kommisjonen er åpen for forslaget, og vurderer nå om det er noen juridiske hindre for å senke momsen av økologiske produkter. Skal forslaget gjennomføres, må imidlertid alle Eu-land slutte seg til forslaget.

Kilde: www.okologi.dk, 8/11-07
http://www.okologi.dk/Nyheder/search-nyhed-detail.asp?Id1=1872


Flere serveringsteder med økomat
Antall serveringssteder som serverer økomat er doblet siden nyttår. En av disse er kantinen i Statens landbruksforvaltning (SLF). Etter initiativ fra ledelsen har de 190 ansatte i SLF siden i fjor sommer kunnet spise et rikt utvalg av økologiske matvarer i kantinen. 22 nye serveringssteder er nå innvilget sertifisering av Debio for servering av økomat. Blant de nye serveringsstedene er det tre kantiner i Forsvaret. I kantina til SLF er 35-50 prosent av utvalget økologisk avhengig av sesong. Målet er å komme opp i 50-70 prosent, forteller kantineleder Alf Monsøy fra Eurest.

Kilde: www.dagsavisen.no, 4/11-07
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article320460.ece


Økologisk matabonnementsordning i Vestfold og Telemark
Abonnementsordningen Grønt Rett Hjem der du kan få tilkjørt økologisk mat fra lokale produsenter, starter nå opp igjen i Grenlandsområdet og etter hvert i Vestfoldsbyene. På nettstedet www.grontretthjem.no kan du lese mer om gårdene som produserer maten som blir levert på døra.

Kilde: http://www.grontretthjem.no/


Mer informasjon på www.oikos.no
Her finner du blant annet oversikt over andre økologiske matabonnementsordninger, seminarer og kurs i nær fremtid, utdanningstilbud og hvilke kommuner i Norge som har 10 prosent økologisk areal eller mer.