NYHETSBREV NR 34/07 FRA OIKOS

NYHETSBREV 1. NOVEMBER 2007

Næringsrik økologisk mat
En rekke økologiske matvarer har et betydelig høyere næringsinnhold enn ikke-økologiske produkter. Forskjellene er særlig oppsiktsvekkende når det kommer til melk. Dette er de foreløpige resultatene av en fireårig studie finansiert av EU. Ifølge ekspertgruppen bak funnene innholder økologiske produkter også større konsentrasjon av antioksidanter.

Professor Carlo Leifert ved Newcastle University som er ansvarlig for studien, sier at utbyttemessig tilsvarer det å spise økologisk mat én ekstra porsjon med frukt og grønnsaker om dagen. Økologisk frukt og grønnsaker inneholder opp imot 40 prosent mer antioksidanter enn tilsvarende ikke-økologiske produkter, og melka inneholder hele 60 prosent mer antioksidanter.

Forskningen som nå er lagt frem utgjør en del av det som sier å være den største studien noensinne som ser på fordeler og ulemper knyttet til økologisk landbruk og økologiske matvarer.

Kilde: www.doktoronline.no, 31/10-07
http://www.doktoronline.no/news/2007-10/okologiske_matvarer.html?s=fp.news

Les mer på http://www.medicalnewstoday.com/


Nye økologiske mål i Frankrike
Den franske presidenten Nicolas Sarkozy har samlet miljøgrupper, virksomheter, fagforbund og politikere i en stor ”tenketank” for å gjennomføre en grønn revolusjon. Tenketanken anbefaler blant annet at 20 prosent av skolematen i Frankrike skal være økologisk innen 2012. Videre sier den at økologisk produksjon i Frankrike skal være tredoblet innen 2010. I dag utgjør den mindre enn 2 prosent av produksjonen.

Kilde: www.okologi.dk, 23/10-07
http://www.okologi.dk/Nyheder/search-nyhed-detail.asp?Id1=1857


Kvinner og eldre velger økologisk
I en undersøkelse som Synovate har gjort for Gilde, varierer interessen for økologisk mat sterkt mellom de ulike gruppene av befolkningen. Kvinner er langt mer åpne for å betale ekstra for økologiske produkter enn menn. De over 60 har vesentlig større betalingsvilje enn andre aldersgrupper, viser undersøkelsen.

Kilde: www.dagligvarehandelen.com, 31/10-07
http://www.dagligvarehandelen.com/xp/pub/venstre1/siste/255198


Internasjonalt forskningssenter for økologi i Danmark
Den danske ”fødevareminister” Eva Kjer Hansen sier at Danmark skal bygge ut og holde sin lederposisjon for økologi ved å opprette et europeisk forskningssenter for økologi. Senteret skal ha utenlandske forskere i styret og et budsjett på omkring 20 millioner kroner årlig. Direktør i Økologisk Landsforening i Danmark, Paul Holmbeck, sier at det er behov for en strategisk satsing på forskning i økologisk matproduksjon.

Kilde: www.okologi.dk, 30/10-07
http://www.okologi.dk/Nyheder/search-nyhed-detail.asp?Id1=1864