NYHETSBREV NR 33/07 FRA OIKOS

NYHETSBREV 26. OKTOBER 2007

Økologisk samarbeid på Vestlandet
Alle som arbeider for økologisk landbruk eller forbruk på Vestlandet, er invitert til å delta i et nystartet nettverk og samarbeidsforum. Det er Økoringen vest og Oikos Vest som har hatt initiativet til samarbeidet. Samarbeidet er tredelt: Et nettverk, et samarbeidsforum og Økoting Vestlandet.

Les mer på www.oikos.no/vest, under ”Økosamarbeid”.
Kilde: http://www.agropub.no/
http://www.agropub.no/index.gan?id=6504&subid=0


Stor økning i økobomull i H&M
Kleskjeden H&M har økt sitt forbruk av økologisk bomull i sine klær fra 30 tonn i 2006 til 1100 tonn i 2007! Bomullen kommer i fra Tyrkia, Kina og India. H&M innførte økologisk bomull i deres kolleksjoner for første gang i 2004. Nå kan man finne økologisk tøy til babyer, barn, ungdom damer og herrer.

Kilde: www.okologi.dk, 25/10-07
http://www.okologi.dk/Nyheder/search-nyhed-detail.asp?Id1=1862


Økologisk drift på Bogstad besøksgård
Snart er Bogstad besøksgård i Oslo 100 % økologisk! Gården har sendt de første økologiske lammene til slakt, i tillegg til å levere økologisk korn og poteter. All havren som dyrkes på gården er økologisk.

Kilde: Friluftsetaten i Oslo kommune, 23/10-07
http://www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/article97337-5969.html


Axfood i Sverige ønsker mer økologisk
Omsetningen av økologiske produkter i Axfood økte med 17 prosent i fjor til 250 millioner kroner, og hittil i år er veksten på 11 prosent. Likevel utgjør økoproduktene bare ca én prosent av totalomsetningen. Målet er at andelen skal være på ti prosent. Axfood vil utvide det økologiske sortimentet med om lag 100 varelinjer i nær fremtid.

Kilde: www.dagligvarehandelen.com, 18/10-07
http://www.dagligvarehandelen.com/xp/pub/venstre1/siste/253476


Åpent kjøttfagmøte: Grønt eller rødt lys for økokjøtt?
Oikos arrangerer i samarbeid med Norges Vel og Norsk Bonde- og Småbrukarlag et fagmøte mandag 5. november for å se på utfordringer og muligheter innen produksjon og marked av økologisk kjøtt i Norge. Se under ”Aktivitetskalender” på www.oikos.no for fullt program. Påmelding snarest.