Økologisk...organisk....biologisk?

Kjært barn har mange navn. Ofte kommer en over mange begreper som egentlig handler om det samme, nemlig økologisk landbruk og mat. Forvirringen skyldes at de ulike språk bruker ulike begreper.


I Norge bruker vi ordet "økologisk" når vi snakker om mat- og landbruksprodukter som er produsert i henhold til offentlige forskrifter. Begrepet er rettsbeskyttet og kan kun brukes i markedsføringssammenheng etter godkjenning av Debio (http://www.debio.no/, eier av Ø-merket).

"Organic" brukes om økologisk mat i engelskspråklige land. Ofte vil du finne at journalister og andre som har oversatt tekster og informasjon fra utlandet, feilaktig bruker begrepet "organisk", f.eks. "organisk mat", "organisk landbruk" eller "organiske produkter". På norsk bruker vi ordet "økologisk".

"Biologisk" er et uttrykk som brukes blant annet i fransk og tysk (Biologische Lantwirtschaft). Også her kan man bli forvirret når man oversetter. Men i Norge snakker vi altså ikke om "biologisk landbruk" eller "biologisk mat", men "økologisk mat".

Med andre ord: Når vi snakker om økologisk landbruk og mat på norsk, bruker vi begrepet "økologisk", og ikke "organisk" eller "biologisk".

Innenfor det økologiske landbruket finnes en driftsform som har sitt utspring fra den antroposofiske bevegelse. Disse driver biologisk-dynamisk. Av Norges ca 2500 økologiske gårder, er det ca 40 som driver biologisk-dynamisk. Du kan lese mer om biologisk-dynamisk landbruk på http://www.biodynamisk.no/.Økologiske dyr
Organic animals
Biologische Tiere