Melkeproduksjon

Dette er de viktigste forskjellene på økologisk og konvensjonell melkeproduksjon.

Krav og regler

Økologisk drift

Konvensjonell

FÔR

 

 

Økologisk fôr

95 % økologisk fôr, 100 % fra 1.1.20081

Fôret kan være sprøytet og gjødslet med kunstgjødsel

Grovfor (gras og høy)

Minimum 60 % grovfôr2, 50 % de første 3 mnd av laktasjonen

Ingen minimumsandel grovfôr

Fôrandel fra egen virksomhet

Minimum 50 %1

Ingen krav

Genmanipulert fôr

Ikke tillatt

Foreløpig ikke tillatt

Kalven skal få die mora

Ja, minimum 3 døgn

Intet krav, men kalven må få råmelk

Kalven skal få melk

Ja, kalven skal drikke kumelk i minimum 12 uker

Kun krav til råmelk de første døgnene, ellers ikke krav til melk (kan fôres med melkepulveret ”kalvegodt” rørt ut i vann)

DYREVELFERD

 

 

Bås eller løsdrift

Båsfjøs forbudt fra 2011

Båser tillatt fram til 2024

Mosjon

Krav om jevnlig lufting ved båsdrift

Ingen krav

Beiting

ALLE DYR skal ha adgang til beite hver dag i beitesesongen.

KU: minimum 8 ukers beite om sommeren (unntak kan gis)

KALV: Ingen krav til beite

OKSE: Ingen krav til beite

Smokk til kalven

Ja, kalvene fôres med smokk i minimum 1 måned

Intet krav

Fast liggeunderlag

ALLE DYR skal ha fast liggeunderlag

Kyr, kviger og kalver opp til 6 mnd skal ha fast liggeunderlag

KVALITET PÅ MELKA

 

 

Medisinrester i melka

”Tilbakeholdelsesfrist” dobbel av konvensjonell first, og 48 timer for medisiner som ikke har frist i konv. drift

”Tilbakeholdelsesfrist” definert etter medisin

Bruk av kjemisk eller syntetisk fremstilte legemidler

Bør begrenses mest mulig, men hensyn til dyrevern skal være avgjørende for behandlingsmetode

Ingen begrensninger utover mål om minst mulig antibiotikaforbruk

Hormonbehandling

Nei

Ja, styring av brunst med hormoner

1: Regnet på årsbasis og i tørrstoffinnhold

2: Av tørrstoffet i dagsrasjonen

 Tabell utarbeida av Bioforsk Økologisk v/Britt Henriksen.