Sprøytemiddelrester i vin

Kommersiell, masseprodusert vin kan inneholde svært høye verdier av sprøytemiddelrester.

http://www.dn.no/vinguiden/article1373152.ece?WT.svl=article_title&jgo=c_current