Et brød til 1.500 kroner?

Åsmund Bjørnstads bok "Korn - frå steinalder til genalder" er ei viktig bok i ei tid hvor velstand og velferd blir målt i oljereserver og papirmilliarder.

 

Av Anders Næss

Anmeldelsen stod på trykk i Ren Mat nr 4-2006

 

 

 

Hadde vårt daglige brød blitt verdsatt like høyt i dag som det var i det gamle Babylon ville 1 kg hvete kosta 2500 kr og et brød 1500 kr, ifølge Åsmund Bjørnstad. Han har forfattet ei historisk reise fra den første sanking av villkorn for snart 20 000 år siden fram til i dag. For oss økologer er det kanskje spesielt interessant å følge kornets opprinnelse fra den første sanking av ulike villkorn-arter til dyrking av enkorn og tokorn (emmer). Disse kornsortene har igjen har kommet på (øko-)menyen verden rundt p.g.a. sine ernæringsmessige kvaliteter.

 

Etterhvert som vi nærmer oss moderne tid forandrer Bjørnstad skrivestilen noe og jeg som leser får følelsen av å være med på en litterær "lysbildefremvisning".  Harde historiske fakta og økonomisk kornhistorie mykes opp med fortellinger, eventyr og dikt i skjønn forening med forfatterens egne observasjoner og konklusjoner.

 

Kapitlene om norsk kornhistorie gir leseren et godt fundament for å forstå viktigheten av sjølberging og norsk kornpolitikk anno 2006. På slutten av boka tar Bjørnstad for seg kornets fremtid.  I 2050 vil folketallet ifølge FN være 9 milliarder. Hvordan bør menyen være for å kunne "brødfø" så mange mennesker? Det går 5 indere på 1 amerikaner hva gjelder kornforbruk, og for å produsere 1 kg biff trengs 9 kg korn. Disse konkrete eksemplene setter ting i perspektiv og åpner for ny forståelse av sammenhengen mellom kornproduksjon, husdyrhold og befolkning.

 

Også utviklingen avlingsmengde (folltall) er spennende å følge opp gjennom historien. At svedjebruket hadde et folltall opp mot dagens avlingsvolum er kanskje ukjent for de fleste. Imidlertid ble jordas produksjonsevne "brukt" opp i løpet av et par år. Dette er en interessant parallel til den avtagende jordfruktbarheten det moderne kjemilandbruket forårsaker i dag. 

 

Historisk sett har korndyrkingen vært økologisk i 99,9 % av tiden. I Bjørnstads fremstilling av den "nyere" kornhistorien er det kun den kjemisk baserte kornproduksjonen som vies oppmerksomhet.  Like ukritisk serveres noen få setninger om potensialet i genmanipulasjon.  Her kunne man ønske seg en oppfølger til boken som tar for seg nyere kornhistorie hvor jordfruktbarhet, planteforedling, dyrkingsteknikk, ernæring og forvaltning av genressursene settes i fokus. En grunnleggende bok om kornets historie kan imidlertid ikke favne om alt, og Bjørnstad har lykkes med å lage ei bok som mange vil ha stor glede av å lese.    

 

 

Korn - frå steinalder til genalder. Av Åsmund Bjørnstad. Tun forlag 2006