Gennytt 5_2006

8. årgang, 15. september 2006

 

 

Saker:

 

Farleg genris frå Kina truleg også i Norge

 

Ulovleg, amerikansk GMO-ris importert til ei rekke europeiske land

 

Genmodifisert gras spreier seg i Oregon, USA

 

GMO i ein tredel av mais og soya i norske butikkhyller

 

Norsk forskriftsendring skal sikre GMO-fritt soyamjøl

 

Tvil om Cassavaprosjektet i Aust-Afrika

 

Uenighet om GMO-mais på Öland

 

Saknar miljøspørsmål i den svenske valdebatten.

 

Australia seier nei til GMO-forsøk

 

 

Les hele nyhetsbrevet her.

 

 

For å abonnere på nyhetsbrevet send e-post til: gennytt@oikos.no