Sprøytemidler er gift

Nye toner fra Miljøverndepartementet

 

 

Av Marit Grinaker Wright

 

 

Artikkelen ble først publisert i Ren Mat nr 5-2010

 

 

– De økologiske grunnprinsippene er de mest bærekraftige, sa statssekretær Heidi Sørensen i et foredrag på Nofimas økologifagdag i september. Sørensen fortsatte med å påpeke at uøkologisk (konvensjonelt) landbruk bidrar sterkt til en rekke miljøproblemer, blant annet gjennom sløsing med energi- og næringsressurser. – Forskere regner med at plantene bare tar opp omtrent 20 prosent av det industrielt framstilte nitrogenet de blir tilført. Resten kommer ut i miljøet og skaper en lang rekke problemer, fastslo Sørensen.

 

Representanter for miljøverndepartementet har i en årrekke unnlatt å uttale seg om økologisk landbruk, under henvisning til at dette er Landbruks- og matdepartementet sitt område.

 

– Dette er nye og meget positive signaler fra statssekretæren i Miljøverndepartementet, uttaler daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Reidar Andestad til Ren Mat. - Vi i Oikos ser fram til å få samarbeide med flere departementer enn Landbruks- og matdepartementet for å fremme økologisk produksjon og omsetning.

 

Sprøytemidler er gift

Statssekretæren nølte heller ikke med å omtale «plantevernmidler» som gift.

 

– Spredning av gift i naturmiljøet skaper alvorlige problemer for økosystemene over hele verden, påpekte Sørensen. – Vi finner rester av sprøytemidler til og med på Svalbard.

 

Hun kom også inn på den lange rekken av skader og helseproblemer som

man regner med er forårsaket av den uøkologiske måten å produsere mat på. På spørsmål fra Ren Mat om dette innebærer en ny og mer kritisk linje

ovenfor kjemilandbruksgiganten Yara, valgte statssekretæren å svare «ingen kommentar».

 

Nødvendig markedsarbeid

– Vi må akseptere at det i en overgangsperiode vil være ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter økologiske matvarer, sa statssekretær Sørensen. Regjeringens mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020 står fast, og det offentlige forbruket av økologisk

mat skal økes.

 

– Mitt forslag er at vi sammen jobber for å markedsføre miljøverdiene av det økologiske landbruket, sa Sørensen.

 

 

Etter at denne artikkelen ble publisert i Ren Mat, stilte stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve (H) spørsmål til Landbruks- og Matministeren om han deler Miljøverndepartementets oppfatning at plantevernmidler er gift. Les hele spørsmålet, og svaret fra Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp), på Stortingets hjemmesider:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=48627