Grønn politikk

Med en stor nasjonal dugnad trenger det ikke å ta så mange år å gjøre hele landbruket økologisk, sier Hanna Elise Marcussen (31). Hun er nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne og 1. kandidat for De Grønne i Oslo.

Av Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Artikkelen ble først publisert i Ren Mat nr 4-2009

 

 

 

- Hvorfor går dere inn for at hele landbruket skal bli økologisk?

 

- Økologisk landbruk er nødvendig for framtidas matsikkerhet. Fosfor, som er en sentral del av kunstgjødsla, er allerede en knapp ressurs. Et robust landbruk som sikrer mat til alle vår etterkommere må basere seg på kretsløp, fornybare ressurser og økologi i vid forstand.

 

I tillegg gir det selvsagt store helsegevinster for hele befolkningen ved å kutte ut sprøytemidler og tilsettingsstoffer. Også dyrevelferdsmessig er økologisk landbruk best, selv om de konvensjonelle bøndene her kommer sigende etter.

 

 

- Hvordan skal dere få hele landbruket til å bli økologisk?

 

- Vi ønsker å ta i bruk både pisk og gulrot. Det er viktig å øke bevilgningene til Debio og gjøre økologikontrollen gratis. Det er også viktig å utvikle økologisk og rimelig gjødsel basert på kloakkslam. Samtidig er det essensielt å legge inn de eksterne kostnadene i prisen på de kjemiske og syntetiske sprøytemidlene. Dette vil bety en kraftig prisøkning. Kunstgjødsel skal fases ut og på sikt forbys.

 

 

- Hvor lang tid vil det ta å gjøre hele landbruket økologisk, dersom dere får bestemme?

 

- Med en stor nasjonal dugnad for økologisering av matproduksjonen trenger ikke dette å ta så mange år. Se bare på Cuba. Når tilførselen av billig olje og kunstgjødsel stoppet opp, la de om landbruket sitt relativt raskt.

 

 

- Men det er jo ikke slik at dere får bestemme…

 

- Miljøpartiet De Grønne er representert i fem norske kommunestyrer: Kristiansand, Trondheim, Stjørdal, Halden og Nesodden. Vi fikk over 12.000 stemmer ved lokalvalget i 2007. Målet vårt er minst å tredoble oppslutninga vår i dette valget og få inn en stortingsrepresentant, og så få til et grønt valgskred ved neste lokalvalg og bli representert i alle fylkesting og få sterke grupper i flere kommunestyrer.

 

 

- Er ikke dere bare en gjeng dyrevernere og hasjromantikere?

 

- Vi går til valg på et program som dekker alt fra oljepolitikk til samfunnslønn og digitale rettigheter. I pionerfasen var partiet preget av en del sprelske utspill, jeg håper at folk vil bedømme oss ut fra den politikken vi står for nå.

 

 

- Men det er jo bortkastet å stemme på et parti som uansett ikke kommer på Stortinget!

 

- For det første er det ikke bortkastet å synliggjøre ved valg at ganske mange mennesker ønsker å legge økosystemtenking til grunn i hele politikken. Dette betyr blant annet utfasing av olje- og gassutvinninga, heløkologisering av matproduksjonen og samfunnslønn til alle. For det andre så er stemmen din på valgdagen også en investering i den politiske debatten de neste fire årene. Hver stemme til de Grønne betyr mer i partistøtte, noe som vil gi oss større muligheter til å fremme grønne alternativer i politikken.

 

 

- Hvorfor får de grønne partiene så mye større oppslutning i andre land enn Norge?

 

- Grønne partier er i frammarsj både her i Europa og globalt. I juni ble Eva Joly valgt inn i EU-parlamentet for de Grønne i Frankrike etter at de fikk 16,2 % av stemmene. Her i Norge merker vi en større interesse for partiet, og flere melder seg inn.

Det er flere grunner til at det har tatt lang tid å bygge opp et grønt parti i Norge. Andre partier, spesielt Venstre og SV, har snakket mye om miljøpolitikk, og media har oversett oss stort sett hele tiden. Det finnes også interne årsaker i partiet til at vi ikke har klart å komme ut med budskapet vårt, særlig at vi tidligere har manglet en stabil nasjonal organisasjon. Og så sier vi jo høyt og tydelig at vi ikke kan fortsette å leve av å pumpe opp olje. Det er ikke slik man blir populær i oljelandet Norge.

 

 

- Bør Norge bli medlem av EU?

 

- Verken EU eller WTO tjener grønne mål med de formålene disse organisasjonene har i dag. Vi ønsker å avvikle EØS-avtalen, og er kritiske til norsk EU-medlemskap. Samtidig ser vi at det trengs en ny EU-debatt, og vi har flere ja-folk som medlemmer i partiet. Miljøbevegelsens visjon fra 1994 om Annerledeslandet har det jo ikke blitt noe av.

 

 

- Hva er det største problemet med dagens økolandbruk?

 

- Jeg pleier å snakke pent om økolandbruket, jeg… Men også økobønder må i framtida klare seg uten fossilt brennstoff. Det vil føre til en mer arbeidsintensiv matproduksjon, men det er jo bare bra. Meningsfullt arbeid i landbruket kan erstatte mange av dagens arbeidsplasser som blir overflødige med vår politikk, for eksempel i oljeutvinninga.

 

 

- Og hva er det største problemet med dagens norske matpolitikk?

 

- Det største problemet er den store innflytelsen til kunstgjødselgiganten Yara. Det er sterke bindinger mellom Yara og den norske staten, og dette gir ekstremt liten politisk vilje til å kvitte seg med kunstgjødselbruken.

 

 

- Økologisk matproduksjon, er det bare en strategi for velfødde mennesker i rike land?

 

- Nei! FN har dokumentert at økologiske metoder kan gi betydelige avlingsøkninger hos småbøndene i fattige land. Desto verre er det at Yara samarbeider tett med Utviklingsminister Erik Solheim fra SV om å promotere kunstgjødsel i Afrika.

 

 

 

 

 

Faktaboks: De Grønne

Politisk parti som ble stiftet i 1988. Partiet bygger på Arne Næss sin økofilosofi og Mahatma Gandhis ikkevoldstenkning. De grønne er medlem av det europeiske partiet European Greens, og tilsluttet Global Green Coordination. Partiet ledes av et landsstyre på sju personer, med to nasjonale talspersoner: Hanna Elise Marcussen og Sondre Båtstrand. Partiet stiller til valg i alle fylkene ved stortingsvalget høsten 2009.

 

Kilde: Wikipedia http://no.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B8partiet_De_Gr%C3%B8nne

 

Les mer: www.gronne.no

 

 

 

Fra partiprogrammet: