Forbrukerguide til egg

Husk at egg ikke bare er egg... Hilsen Ren Mat.

 

Buregg

Omtrent 70% av eggene i norske butikker er produsert av burhøns. De fleste av disse står i tradisjonelle 3-høners bur, med plass tilsvarende ett A4-ark hver. Om 4 år trer forbudet mot disse burene i kraft i Norge. Det vil etter 2012 fortsatt være lovlig med de nye ”innreda” burene med sittepinne, strøbad og plass til 7-9 høns.

 

Egg fra ”frittgående høns”

”Frittgående høns” er flokker i store hus med strø på gulvet, vagler og verpekasser. Tettheten er 9 høner per kvadratmeter. Hønene får aldri komme ut i sola. Enkelte produsenter har fleretasjesystem, hvor hønene kan fly opp og vagle seg når de vil. Norsk Fjørfelag skjønner at betegnelsen ”frittgående høns” kan være misvisende fordi dyra ikke får komme ut, og anbefaler at man kaller dette ”løsdriftsystemer”.

 

Solegg

Solegg verpes av burhøns. Hønene får vegetabilsk spesialfôr (ikke økologisk) som gir ekstra gul plomme. Solegg ble nærmere beskrevet i Ren Mat nr 5-2005.

http://medlem.oikos.no/renmat/Solegg.htm

 

Økologiske egg

Hønene som verper økologiske egg spiser bare økologisk fôr. De kan gå ut hver dag medmindre det forbudt fordi myndighetene frykter fugleinfluensa (eller det er for surt vær). Ute har de 4 kvadratmeter per høne*, og inne skal det være maks 6 høner per kvadratmeter. Hønene har vagler, strø og verpekasser. Ca 2% av eggene på det norske markedet er økologiske egg.

 

Hjemmelagte egg

Hagehøns spiser matrester, ugras og innkjøpt fôr. Mange mener at de aller beste eggene er kortreiste og nylagte egg fra egen hage.

 

 

Kilde: Benedicte Lund, daglig leder i Norsk Fjørfelag.

 

* For eggeproduksjon i hønsehus bygd etter 2001 er kravet 4 kvadratmeter uteareal per dyr. Hvis hønsehuset er bygget før 2001 kreves det minimum 2,5 kvadratmeter uteareal per dyr for å få økologisk godkjenning (kilde: Debio).