Biodynamikere i krisemøte

Konkursen i Helios har fått de biodynamiske bøndene til å vurdere andre salgskanaler.

 

Av Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

 

Artikkelen er trykket i Ren Mat nr 4-2008

 

 

Stiftelsen Helios ble bygget opp av det antroposofiske miljøet i Norge som omsettingskanal for Demeter-merket (biodynamisk) mat. Ren Mat kjenner til at det har vært krisemøte for biodynamiske bønder, hvor man har drøftet hva den videre strategien bør være. Miljøet er ikke overbevist om at Validus vil ta spesielt ansvar for den Demeter-merkede maten.

 

 

Krise på Fokhol

 

Fokhol Gård i Stange har levert hele fjorårets avling av biodynamisk korn til Helios. Gården hadde 358.000 kroner utestående da Helios gikk konkurs.

 

- Dette er en alvorlig situasjon for oss. Inntil videre klarer vi oss med lånte midler, sier medlem av forpakterlaget på Fokhol Morten Ingvaldsen til Ren Mat.

 

- Vi har støttet lojalt opp om Helios fordi de har ivaretatt det biodynamiske i alle år. Nå vet vi lite om hva som skal skje, men vi håper de nye eierne vil ta ansvar for leverandørgjeld som ikke dekkes av boet, sier Ingvaldsen.

 

 

Alternativer til Validus

 

Ingvaldsen opplyser at Fokhol har fått et brev fra Validus om at de tar sikte på å videreføre driften med de samme produsentene som har levert til Helios tidligere. Han antyder at biodynamikerne vurderer andre salgskanaler for varene sine i framtida.

 

- Du skal ikke se bort fra at det kan komme opp alternative distribusjonskanaler. Jeg tror ikke Validus er vårt eneste alternativ, sier Morten Ingvaldsen.

 

 

Samme ånd, ikke samme spor

 

Av Tarjei Leer-Salvesen

Artikkelen er trykket i Ren Mat nr 4-2008

 

Thomas Rise von Werden er direktør i nystartede Helios Engros, eid av Validus. Ren Mats lesere kjenner ham kanskje best som direktør i Alternativ Mat, som i dag også er heleid av Validus.

 

Von Werden sier til Ren Mat at de nye eierne vil ta vare på verdiene i Helios.

 

- Vi skal fortsette i samme ånd, men ikke i samme spor, for da går det bare galt igjen, sier han.

 

Mens ’økologisk’ er et begrep som har blitt allemannseie, er ’biodynamisk’ fortsatt for spesielt interesserte, selv om mange mener det biodynamiske er det ypperste innen økologisk mat. – Vi planlegger å etablere en stiftelse som skal støtte opp om biodynamisk jordbruk spesielt, sier von Werden.

 

- Vi kommer til å omstrukturere organisasjonen. På forbrukersiden vil man kanskje merke at Helios blir litt mer sexy enn i dag. Men de som vil ha de gamle varene som de er vant med fra før, skal fortsatt finne det, sier von Werden.

 

Han medgir at de nye eierne har en kommunikasjonsutfordring med en del leverandører til gamle Helios som har tapt penger på konkursen. Dette er noe han vil bruke tid på å rette opp med én gang.

 

- Validus er opptatt av å vise både ansatte, kunder og leverandører at nå er det en ny start med en ny eier som er villig til å satse både krefter og kapital på å få dette til å fungere.