Styret i 2007

 

Styret i Oikos Rogaland:

 

Leder:

Harald Wiig Bjørn Nielsen , Skansen, 4168 Byre

Styremedlemmer:

Kolbjørn Anda, Austmarka 1, 4070 Randaberg

Bodil Rügert-Raustein, Raustein 15, 4070 Randaberg

Samuel Nævland, Rugdeveien 7b, 4318 Sandnes

Varamedlem:

Linda Skaar, Østbøfeltet, 5585 Sandeid

 

Valgnemd:

Siw Bogshamn

Helga Grude Mæland

Sidsel Hatleskog

 

Sekretæriat:

Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga

v. Monica Dahlmo

Tel: 51 56 89 66

E-post: monica.dahlmo@fmro.no

Postadresse: pb 59, 4001 Stavanger

Besøksadresse: lagårdsveien 80, Stavanger