Velkommen til Oikos Øst

Oikos Øst er et regionlag under Oikos - Økologisk Norge og dekker fylkene Østfold, Oslo og Akershus. Som regionlag skal vi være aktive i å øke produksjon, forbruk og bevissthet rundt økologisk landbruk og mat i vårt område.

 

Innkalling til årsmøte i Oikos Øst

 

TORSDAG 24. FEBRUAR 2011 KL 18.30  

OIKOS ØST OG OSLO ØKOLOGISKE HAGEBRUKSLAG AVHOLDER ÅRSMØTE

Sted: Geitemyra Skolehage, Kiershowsgate 9

 

 Program

18.30-20.00 Årsmøtesaker
20.00-20.30  Pause, kaffe/te/lett servering
20.30-21.30  
Er den maten vi spiser det den utgir seg for?

 

Saksliste:

 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Velge 1 referent og 2 til å underskrive protokollen
  3.  Behandle styrets forslag til årsmelding og regnskap 2010
  4. Fastsette styrehonorar, etter forslag fra valgkomiteen
  5. Velge nye styremedlemmer, etter forslag fra valgkomiteen
  6. Vedta budsjett for inneværende år
  7. Vedta handlingsplan for inneværende år
  8. Velge delegater til landsmøtet

 

 

Alle er velkommen, betalende medlemmer i Oikos som er registrert bosatt i Oslo, Akershus eller Østfold har stemmerett.

Styret i Oikos Øst ber om at innkomne saker meldes inn til styret før 10. februar til markus@oikos.no.

Sakspapirer sendes ut til påmeldte pr e-post, eller kan fås ved oppmøte.

Påmelding til årsmøtet til markus@oikos.no innen mandag 20. februar!

Mvh

Styret i Oikos Øst

www.oikos.no/ost

 

 

 

Bondens Økologi i Oslo og Akershus!

Savner du gode salgsargumenter for økologiske produkter? Vil du lære mer om økologisk landbruk? Er det vanskelig å besvare kundenes kritiske spørsmål? Kan du stole på at maten er dyrket økologisk? Vil du vite hvordan maten produseres? Treffe en økobonde? Da inviterer vi deg og dine medarbeidere på gårdsbesøk med kursing om økologisk landbruk og økologiske produkter.

Les mer om ordningen under "Bondens Økologi" i venstre marg.

Høst og innhøsting